262114
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/ftot/aar
262114
Utleie av arbeidskraft til bygg og anlegg størst
statistikk
2016-05-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
ftot, Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper, juridisk tjenesteyting, regnskapstjenester, revisjonstjenester, skatterådgivning, bedriftsrådgivning, markeds- og opinionsundersøkelser, arkitekttjenester, teknisk konsulentvirksomhet, reklamevirksomhet, medieformidling, rekruttering og utleie av arbeidskraftTjenesteyting, Varehandel og tjenesteyting
false
Statistikk over omsetning, tjenestenæringer. Omsetning fordelt på aktiviteter innen tjenestenæringer.

Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utleie av arbeidskraft til bygg og anlegg størst

Foretakene som driver med formidling og utleie av arbeidskraft, hadde i 2014 en samlet omsetning på 35,7 milliarder kroner. Av dette stod tjenester rettet mot bygg og anleggsektoren for 22,7 prosent av omsetningen. De er dermed den største gruppen tjenester som formidles.

Figur 1. Rekruttering av arbeidskraft, samt utleie av ulike yrkesgrupper. Omsetning

Det er første gang siden statistikken ble opprettet i 2005 at formidling og utleie av arbeidskraft til bygg og anleggsektoren utgjør største del av aktiviteten. Omsetningen for tjenester rettet mot industri og produksjon utgjorde 6,7 milliarder kroner, svarende til 18,9 prosent av omsetningen. Tjenester rettet mot annet kontorarbeid utgjorde 17,2 prosent av omsetningen, som tilsvarer 6,1 milliarder kroner. 

Arkitekt og teknisk konsulentvirksomhet for 115,2 milliarder kroner

Foretakene innenfor arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet hadde i 2014 en omsetning på 115,2 milliarder. Salg av ingeniørtjenester utgjorde 66,6 milliarder kroner, det vil si 57,8 prosent av omsetningen. Størst aktivitet var det for ingeniørtjenester innenfor kraft og energi, med 15 milliarder kroner. Gruppen ingeniørtjenester innenfor industri og produksjon omsatte for 11,9 milliarder kroner i 2014. Dette er en nedgang fra året før da omsetningen utgjorde 14,6 milliarder kroner. Innenfor arkitekttjenester var omsetningen i 2014 totalt på 6,1 milliarder kroner.

Medieformidling størst innenfor annonse og reklamevirksomhet

Omsetningen innenfor annonse og reklamevirksomhet utgjorde 19,6 milliarder kroner i 2014. Tjenester innenfor medieformidling utgjorde 56,6 prosent av omsetningen og omsatte for 11,1 milliarder kroner. Størst omsetning var det via mediene TV/Radio med 3,8 milliarder kroner, samt internett med 2,9 milliarder kroner. Det er første gang medieformidling via internett er større enn via trykte medier, målt i omsetning.

Annonse og reklametjenester utgjorde 8 milliarder kroner. Det tilsvarer 40,6 prosent av omsetningen. Her utgjorde total leveranse av annonse/reklametjenester størstedelen med 3,2 milliarder kroner.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB