438415_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/efuoi/kvartal
438415
statistikk
2021-02-22T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Bygg, bolig og eiendom
no
efuoi, Omsetningsindeks for næringslivstjenester, verdiindeks, eiendomsmegling, utleie av eiendom, juridisk tjenesteyting, regnskapsmessig tjenesteyting, arkitekter, bedriftsrådgiving, tekniske konsulenter, FoU, reklamevirksomhet, veterinærtjenester, forretningsmessig tjenesteytingEiendom, Tjenesteyting, Varehandel og tjenesteyting, Bygg, bolig og eiendom
false

Omsetningsindeks for næringslivstjenester4. kvartal 2020, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fra og med 18. mai 2021 vil statistikkene Omsetningsindeks for næringslivstjenester og Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT publiseres som Omsetningsindeks for tjenester.

Omsetningsindeks. Næringslivstjenester. 2015=100. Foreløpige tall12
Sesongjustert, prosentUjustert, prosentVerdiindeks, ujusterte tall
3. kvartal 2020 - 4. kvartal 20204. kvartal 2019 - 4. kvartal 20204. kvartal 2020
1Fra og med 1.kvartal 2019 publiseres ikke data for næring 68 Omsetning og drift av fast eiendom og næring 72 Forskning og utviklingsarbeid.
2Metoden som brukes til å fremskrive termintall er endret per 2020K2 for å ta hensyn til ekstreme verdier som følge av koronakrisen.
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting3,39,8158,7
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning0,42,3149,9
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse-1,0-9,7132,7
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser0,4-9,9126,0
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet8,210,2177,9
75 Veterinærtjenester2,111,1149,7
77 Utleie- og leasingvirksomhet2,34,3123,3
78 Arbeidskrafttjenester0,9-20,8119,2
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester0,0-81,418,8
80 Vakttjeneste og etterforskning2,2-5,7116,8
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift2,1-1,1139,0
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting0,0-1,2112,3