251605
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/efuoi/kvartal-forelopige
251605
Nedgang for forretningsmessig tjenesteyting
statistikk
2016-08-22T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Bygg, bolig og eiendom
no
efuoi, Omsetningsindeks for næringslivstjenester, verdiindeks, eiendomsmegling, utleie av eiendom, juridisk tjenesteyting, regnskapsmessig tjenesteyting, arkitekter, bedriftsrådgiving, tekniske konsulenter, FoU, reklamevirksomhet, veterinærtjenester, forretningsmessig tjenesteytingEiendom, Tjenesteyting, Varehandel og tjenesteyting, Bygg, bolig og eiendom
false
Kvartalsvis endring i omsetning i deler av tjenestesektoren. Omsetningen innen forretningsmessig tjenesteyting gikk ned med 3,0 prosent fra 1. til 2. kvartal 2016, viser sesongjusterte tall.

Omsetningsindeks for næringslivstjenester2. kvartal 2016, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang for forretningsmessig tjenesteyting

Omsetningen innen forretningsmessig tjenesteyting gikk ned med 3,0 prosent fra 1. til 2. kvartal 2016, viser sesongjusterte tall.

Omsetningsindeks. Næringslivstjenester. 2005=100. Foreløpige tall
Sesongjustert, prosentUjustert, prosentVerdiindeks, ujusterte tall
1. kvartal 2016 - 2. kvartal 20162. kvartal 2015 - 2. kvartal 20162. kvartal 2016
1Nace 68.201 Borettslag er ekskludert.
2Tall er ikke tilgjengelig for 2. kv. 2016.
L Omsetning og drift av fast eiendom12:::
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting-2,24,1208,6
N Forretningsmessig tjenesteyting-3,0-4,7196,8
"Figur 1. Næringslivstjenester og omsetning og drift av fast eiendom, omsetningsindeks. Sesongjustert. 2005=100

* = foreløpige tall

Størst nedgang i omsetning var det innen reisebyrå og reisearrangørvirksomhet med 6,5 prosent og for arbeidskrafttjenester med 4,7 prosent. Alle næringer innen forretningsmessig tjenesteyting, med unntak av annen forretningsmessig tjenesteyting, opplevde en nedgang i den sesongjusterte omsetningen fra 1. til 2. kvartal 2016.

I forhold til samme kvartal i fjor gikk omsetningen til bedriftene som driver innen forretningsmessig tjenesteyting ned med 4,7 prosent.

Også nedgang for faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

Innenfor faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting gikk den sesongjusterte omsetningen ned med 2,2 prosent fra 1. til 2. kvartal 2016. 3,2 prosent lavere omsetning innen den største næringen arkitekt og teknisk konsulentvirksomhet bidro mest til nedgangen. Også innen juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting var den sesongjusterte omsetningen lavere i forhold til 1. kvartal 2016. Økt omsetning innen forskning og utviklingsvirksomhet samt veterinærtjenester bidro derimot positivt.

Omsetningen innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting var 4,1 prosent høyere i 2. kvartal 2016 enn for et år tilbake.

Virkedagskorrigerte verdierÅpne og lesLukk

Det er ikke signifikante virkedagseffekter i tidsseriene. Ujusterte verdier og virkedagskorrigerte verdier er derfor like. Virkedagskorrigerte verdier publiseres av den grunn ikke i tabellen.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB