215522_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/alkohol/kvartal
215522
Nedgang i alkoholomsetningen
statistikk
2015-04-08T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
alkohol, Alkoholomsetning, vin, brennevin, øl, rusbrusVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Alkoholomsetning4. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i alkoholomsetningen

Omsetning av brennevin, vin og øl gikk ned med henholdsvis 2,1, 0,2 og 1,2 prosent i 4. kvartal 2014 år sammenlignet med samme periode i 2013. Dette tilsvarer en nedgang på vel 80 000 liter brennevin, 44 000 liter vin og 718 000 liter øl.

Alkoholomsetning per innbygger
LiterProsent endring
20142013 - 20142004 - 2014
I alt6,06-2,6-2,6
Brennevin1,04-4,6-16,8
Vin2,25-2,218,4
Øl2,62-2,2-11,5
Rusbrus0,157,136,4
Figur 1. Omsetning av brennevin, vin, øl og rusbrus

Registrert alkoholomsetning i 4. kvartal 2014 var 3,7 millioner liter brennevin, 21,5 millioner liter vin, og 58,9 millioner liter øl og 2,8 millioner liter rusbrus.

Det ble registrert en omsetning på 6,06 liter ren alkohol per person i 2014. Dette er en nedgang på 0,15 liter ren alkohol per person sammenlignet med 2013.

Den samlede omsetningen i 2014 var på 25,3 millioner liter målt i ren alkohol (alkoholliter). Av dette var 10,9 millioner liter øl, 9,4 millioner liter vin, 4,4 millioner liter brennevin og 0,6 millioner liter rusbrus, alt omregnet til alkoholliter.