117221_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/alkohol/kvartal
117221
Mer vin, mindre øl og brennevin
statistikk
2013-07-16T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
alkohol, Alkoholomsetning, vin, brennevin, øl, rusbrusVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Alkoholomsetning4. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mer vin, mindre øl og brennevin

I 2012 ble det registrert omsatt nesten 75 millioner liter vin, en økning på i underkant av 800 000 liter, eller 1,1 prosent, fra 2011. Rusbrussalget hadde også en vekst, mens omsetningen av øl og brennevin gikk ned. Gjennomsnittlig alkoholmengde per innbygger gikk også ned.

Alkoholomsetning per innbygger
LiterProsent endring
20122011 - 20122002 - 2012
I alt6,21-3,45,4
Brennevin1,11-5,9-0,9
Vin2,29-0,426,5
Øl2,67-5,7-7,6
Rusbrus0,147,7100,0
Figur 1. Omsetning av brennevin, vin, øl og rusbrus. 1 000 alkoholliter

Registrert omsetning av rusbrus økte med 5,0 prosent, mens omsetningen av øl og brennevin gikk ned med henholdsvis 4,5 og 4,1 prosent fra 2011 til 2012. Omsetningen i liter for disse tre alkoholgruppene var i 2012 på henholdsvis 12,4 millioner, 242,1 millioner og 11,6 millioner.

Færre alkoholliter per innbygger

Registrert omsetning i Norge i 2012 var 6,21 liter ren alkohol per person i aldersgruppen 15 år og eldre. Det er en nedgang på 0,23 liter, eller 3,4 prosent, fra 2011.

Den samlede omsetningen i 2012 var på 25,2 millioner liter ren alkohol (alkoholliter). Av dette var 10,9 millioner liter øl, 9,3 millioner liter vin, 4,5 millioner liter brennevin og 0,6 millioner liter rusbrus, alt omregnet til alkoholliter.

Reviderte tall

Tallene for 1. kvartal 2011 er revidert på grunn av endringer i datagrunnlaget.