Vekst i detaljhandelen

Publisert:

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 1,1 prosent fra februar til mars i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,8 prosent fra januar til februar.

Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen har vist en forholdsvis flat utvikling siden våren 2017.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner sesongjustert Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner trend
Jan. 2012 96.4 96.2
Feb. 2012 96.4 96.5
Mar. 2012 97 96.7
Apr. 2012 96.5 97
Mai 2012 98.5 97.1
Juni 2012 96.7 97.3
Juli 2012 97.2 97.3
Aug. 2012 97.1 97.3
Sep. 2012 97.7 97.3
Okt. 2012 97 97.4
Nov. 2012 97.2 97.6
Des. 2012 97.7 97.8
Jan. 2013 99.6 98.1
Feb. 2013 98.9 98.4
Mar. 2013 98.6 98.5
Apr. 2013 97.3 98.6
Mai 2013 100.1 98.7
Juni 2013 99.1 98.7
Juli 2013 98.4 98.7
Aug. 2013 98.6 98.7
Sep. 2013 99.2 98.6
Okt. 2013 98.2 98.6
Nov. 2013 98.4 98.7
Des. 2013 98.8 98.9
Jan. 2014 98.9 99.1
Feb. 2014 99.5 99.4
Mar. 2014 100.1 99.7
Apr. 2014 100.8 100
Mai 2014 99.9 100.2
Juni 2014 101 100.3
Juli 2014 99 100.3
Aug. 2014 99.8 100.3
Sep. 2014 100.3 100.2
Okt. 2014 100.1 100.2
Nov. 2014 99.9 100.2
Des. 2014 100.8 100.3
Jan. 2015 99.9 100.5
Feb. 2015 100.7 100.6
Mar. 2015 100.8 100.6
Apr. 2015 103.6 100.5
Mai 2015 99 100.4
Juni 2015 100 100.3
Juli 2015 100.6 100.3
Aug. 2015 100.9 100.3
Sep. 2015 100.1 100.3
Okt. 2015 100.7 100.4
Nov. 2015 100.3 100.4
Des. 2015 100 100.3
Jan. 2016 100.7 100.1
Feb. 2016 99.7 99.8
Mar. 2016 98.8 99.6
Apr. 2016 99 99.4
Mai 2016 100.3 99.4
Juni 2016 99.7 99.4
Juli 2016 99.2 99.5
Aug. 2016 99.8 99.7
Sep. 2016 99.8 99.8
Okt. 2016 100.7 100
Nov. 2016 100.3 100.2
Des. 2016 97.9 100.4
Jan. 2017 100 100.7
Feb. 2017 100.9 101
Mar. 2017 101.2 101.4
Apr. 2017 101.4 101.7
Mai 2017 102.9 101.9
Juni 2017 102.3 101.9
Juli 2017 102.7 101.8
Aug. 2017 102.1 101.8
Sep. 2017 101.3 101.8
Okt. 2017 101.1 101.8
Nov. 2017 103.2 101.9
Des. 2017 102 102
Jan. 2018 101.8 102.1
Feb. 2018 101 102.1
Mar. 2018 102.1 102.2

Butikker med salg av dagligvarer bidro særlig til økningen i omsetningsvolumet fra februar til mars i år. Dagligvarebutikker utgjør om lag 40 prosent av omsetningen i detaljhandelen.

Sportsbutikker og bensinstasjoner hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet i samme periode.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 1 prosent i perioden januar 2018 - mars 2018 sammenlignet med samme periode ett år tidligere.

Påsken påvirker tallene for mars og april

Omsetningsindeksen for mars er vanskelig å sammenligne med tilsvarende måned i 2017 på grunn av påsken. Den sesongjusterte indeksen tar hensyn til påskens plassering i mars eller april, men det er vanskelig å korrigere for påskehandelen. Den sesongjusterte indeksen for mars er derfor mer usikker enn de sesongjusterte indeksene for de andre månedene.

 

Kontakt