Uendret grensehandel

Publisert:

Endret:

Grensehandelen på dagsturer til utlandet var om lag uendret, med en marginal nedgang på 0,7 prosent i firekvartalsperioden fra 4. kvartal 2017 til og med 3. kvartal 2018, sammenliknet med foregående firekvartalsperiode. Nordmenn handlet for 15,3 milliarder kroner, mot 15,4 milliarder kroner i sammenligningsperioden.

Antall dagsturer ble redusert med omtrent 8 prosent, fra 8,8 til 8,1 millioner turer i den samme perioden, viser nye tall i grensehandel.

Figur 1. Grensehandel på dagsturer til utlandet, fra og med oktober til og med september

4. kv. 2014-3. kv. 2015 4. kv. 2015-3. kv. 2016 4. kv. 2016-3. kv. 2017 4. kv. 2017-3. kv. 2018
Milliarder kroner 14 12.8 15.4 15.3

Tall for 3. kvartal 2018 antyder en liten økning i handlebeløp sammenlignet med 3. kvartal 2017, men det er betydelig usikkerhet knyttet til kvartalstallene. Se også artikkel Slik måler SSB grensehandelen for detaljer om metoden. 

Beregning av utvalgsusikkerhet i 3. kvartal 2018

Beregning av utvalgsusikkerhet i 3. kvartal 2018

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på, er trukket som et tilfeldig utvalg. Denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Grensehandelen estimeres i 3. kvartal 2018 til 3,8 milliarder kroner. Beregninger av utvalgsusikkerheten viser at de verdiene vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor intervallet: 3 til 4,5 milliarder kroner.

Tall for hele året noe sikrere

Ved å se på samlede tall for en firekvartalersperiode reduseres usikkerheten målt i prosent av samlet grensehandel i perioden. Den estimerte verdien for perioden fra og med 4. kvartal 2017 til og med 3. kvartal 2018 er 15,3 milliarder kroner med et 95 prosent konfidensintervall på 13,8 til 16,8 milliarder kroner.

 

 

Kontakt