Styrket vekst i detaljhandelen

Publisert:

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 1,8 prosent fra april til mai i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang på 0,7 prosent fra mars til april.

Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen viser nå en klar vekst siden høsten 2017.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner sesongjustert Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner trend
Jan. 2012 96.5 96.2
Feb. 2012 96.4 96.4
Mar. 2012 97.1 96.7
Apr. 2012 96.5 96.9
Mai 2012 98.3 97.1
Juni 2012 96.7 97.2
Juli 2012 97.2 97.3
Aug. 2012 97.1 97.3
Sep. 2012 97.7 97.3
Okt. 2012 96.9 97.4
Nov. 2012 97.3 97.6
Des. 2012 97.7 97.8
Jan. 2013 99.5 98.1
Feb. 2013 98.9 98.4
Mar. 2013 98.6 98.5
Apr. 2013 97.4 98.6
Mai 2013 99.9 98.7
Juni 2013 99.1 98.7
Juli 2013 98.4 98.7
Aug. 2013 98.6 98.7
Sep. 2013 99.2 98.6
Okt. 2013 98.2 98.6
Nov. 2013 98.4 98.7
Des. 2013 98.8 98.9
Jan. 2014 99.0 99.1
Feb. 2014 99.5 99.4
Mar. 2014 100.1 99.7
Apr. 2014 100.9 100.0
Mai 2014 99.6 100.1
Juni 2014 100.9 100.2
Juli 2014 99.1 100.2
Aug. 2014 99.8 100.2
Sep. 2014 100.3 100.2
Okt. 2014 100.1 100.2
Nov. 2014 99.8 100.2
Des. 2014 100.8 100.4
Jan. 2015 100.0 100.5
Feb. 2015 100.7 100.6
Mar. 2015 100.9 100.7
Apr. 2015 103.7 100.6
Mai 2015 98.6 100.5
Juni 2015 100.0 100.4
Juli 2015 100.6 100.3
Aug. 2015 100.9 100.3
Sep. 2015 100.1 100.4
Okt. 2015 100.7 100.5
Nov. 2015 100.2 100.5
Des. 2015 100.1 100.4
Jan. 2016 100.7 100.2
Feb. 2016 99.9 100.0
Mar. 2016 99.0 99.7
Apr. 2016 99.1 99.5
Mai 2016 99.8 99.4
Juni 2016 99.7 99.5
Juli 2016 99.2 99.5
Aug. 2016 99.7 99.7
Sep. 2016 99.8 99.8
Okt. 2016 100.7 100.0
Nov. 2016 100.2 100.2
Des. 2016 98.2 100.4
Jan. 2017 100.1 100.7
Feb. 2017 101.1 101.0
Mar. 2017 101.4 101.3
Apr. 2017 101.5 101.5
Mai 2017 102.4 101.7
Juni 2017 102.2 101.7
Juli 2017 102.7 101.7
Aug. 2017 102.1 101.7
Sep. 2017 101.2 101.8
Okt. 2017 101.1 101.8
Nov. 2017 103.2 101.9
Des. 2017 102.3 102.1
Jan. 2018 101.8 102.2
Feb. 2018 102.2 102.5
Mar. 2018 102.6 102.8
Apr. 2018 103.4 103.2
Mai 2018 105.2 103.6

De fleste bransjer opplevde en økning i omsetningsvolumet fra april til mai i år. Salget i dagligvareforretninger, samt butikkhandel med klær har bidratt til økt vekst. Butikker med salg av byggevarer har også bidratt til økningen i denne perioden.

Bensinstasjoner viste derimot en nedgang i omsetningsvolumet i samme periode.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 2,1 prosent i perioden mars-mai 2018 sammenlignet med samme periode ett år tidligere.

Kontakt