Stor vekst for netthandelsnæringene i 2019

Publisert:

Omsetningen for netthandelsbedrifter økte med 7,8 prosent i 2019.

Det ble omsatt for 7,8 prosent mer i detaljhandelsnæringen i 2019 viser nye tall fra statistikken omsetning i varehandel. Det ble omsatt for 7,8 prosent mer i detaljhandelsnæringen i 2019 viser nye tall fra statistikken omsetning i varehandel. Av alle netthandelsnæringer så er det næring 47.913 «Internetthandel med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler» som har hatt størst prosentvis vekst, på 19 prosent. Hvis vi måler vekst i millioner kroner, så er det næring 47.914 «Internetthandel med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikkinstrumenter» som har økt mest, med 469 millioner kroner. De øvrige næringsgruppene viser en lavere vekst. Dagligvarehandelen økte med 2 prosent i denne perioden- og omsetningen i detaljhandelen økte totalt sett med 1,5 prosent.. Innenfor Engroshandelen økte omsetningen med 3,5 prosent fra 2018 til 2019.

6. termin 2018 mot 6. termin 2019

Hvis vi sammenligner 6. termin 2018 med 6. termin 2019 ser vi et hopp i netthandelsomsetningen fra 5284 millioner til 5631 millioner. Dette tilsvarer en økning på 6,2 prosent. I samme periode økte omsetningen fra detaljhandelen med 0,7 prosent mens engroshandelen ble redusert med 1,8 prosent målt i omsetning.

Figur 1. Omsetning i detaljhandelen, terminvis

1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin
2015 65 72 80 80 77 88
2016 68 74 83 82 78 91
2017 69 76 86 84 80 94
2018 71 77 89 86 82 96
2019 72 80 88 89 83 97

Kontakt