Økte investeringer i detaljhandelen

Publisert:

Etter en periode med svak utvikling i investeringene økte investeringene i norsk detaljhandel med 12,6 prosent fra 3. til 4. kvartal 2018, viser sesongjusterte tall.

Den langsiktige trenden til de totale investeringene i detaljhandelen har vært nedadgående siden 1. kvartal 2017, men viser nå en positiv utvikling i de to siste kvartalene. Investeringene er imidlertid markert lavere enn ved toppen i 2008, før finanskrisen bidro til en nedgang.

Figur 1. Investeringsindeks for detaljhandel, sesongjustert og trend. 2005=100

Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner sesongjustert Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner trend
1. kv. 2005 94.3 90.2
2. kv. 2005 84.4 90.6
3. kv. 2005 99.4 99.3
4. kv. 2005 116.4 115.3
1. kv. 2006 120.1 118.1
2. kv. 2006 108.2 110.3
3. kv. 2006 104.7 104.2
4. kv. 2006 104.4 105
1. kv. 2007 108.8 108.7
2. kv. 2007 110.3 108.7
3. kv. 2007 103.2 105
4. kv. 2007 103.4 101
1. kv. 2008 99.1 107.3
2. kv. 2008 126.7 116.2
3. kv. 2008 112.8 113.7
4. kv. 2008 100.2 102.6
1. kv. 2009 96.6 93.2
2. kv. 2009 82.2 86.4
3. kv. 2009 84.1 80.2
4. kv. 2009 72.5 73.8
1. kv. 2010 70.8 73.5
2. kv. 2010 84.1 79
3. kv. 2010 81 87.4
4. kv. 2010 99.6 95.3
1. kv. 2011 91.8 89.6
2. kv. 2011 67 72.1
3. kv. 2011 67.2 65.5
4. kv. 2011 68.8 69
1. kv. 2012 73.9 73.6
2. kv. 2012 80.8 82.6
3. kv. 2012 94.9 88.7
4. kv. 2012 75.9 88.6
1. kv. 2013 87.5 87.7
2. kv. 2013 87.7 85.3
3. kv. 2013 75 77
4. kv. 2013 70.5 70.3
1. kv. 2014 67.7 66.9
2. kv. 2014 63.8 65
3. kv. 2014 67.2 66.7
4. kv. 2014 70.1 69
1. kv. 2015 71.5 74.2
2. kv. 2015 84.7 83.4
3. kv. 2015 86.3 83.3
4. kv. 2015 70.3 73.8
1. kv. 2016 71.3 71.5
2. kv. 2016 78.4 74.1
3. kv. 2016 68.2 75.3
4. kv. 2016 80.3 79.6
1. kv. 2017 83.3 81.1
2. kv. 2017 65.3 76.5
3. kv. 2017 75.2 75
4. kv. 2017 75.7 73.5
1. kv. 2018 67 69.6
2. kv. 2018 70.1 68.3
3. kv. 2018 70.9 72.9
4. kv. 2018 79.8 78.3

De ujusterte investeringene for 4. kvartal 2018 ligger 6,4 prosent høyere enn tilsvarende kvartal året før. Denne økningen for detaljhandelsinvesteringene skyldtes høyere investeringer i kategoriene biler og transportmidler og maskiner og inventar. Investeringer i biler og andre transportmidler har mer enn doblet seg, men utgjør kun 9 prosent av totale investeringer i 4. kvartal 2018. Investeringer i maskiner og inventar steg med 10 prosent, og utgjør tre fjerdedeler av de samlede investeringene i detaljhandel i 4. kvartal 2018. I samme periode falt investeringene i nybygg og rehabilitering med 30 prosent.

Til tross for en betydelig vekst i andre halvår, så ligger totale investeringer for 2018 som helhet 2,5 prosent lavere enn året før.

Figur 2. Investeringer i detaljhandel etter type driftsmiddel i prosent av totale investeringer i 4. kvartal 2018

Prosent
Nybygg og rehabilitering 14.7
Maskiner og inventar 76.3
Biler og transportmidler 9.0

Kontakt