Økt omsetning i netthandel i 2018

Publisert:

Fra 2017 til 2018 økte netthandelsomsetningen med 4,6 prosent. Sammenligner vi 6. termin 2017 med 6. termin 2018, så ser vi en økning på 9,3 prosent.

Fra 2017 til 2018 økte omsetningen i netthandel med 4,6 prosent.

Dagligvarehandel økte med 3,3 prosent, detaljhandel med 2 prosent og engroshandel med 7,2 prosent. Salg og reparasjoner av motorkjøretøy økte minst, med 0,1 prosent.

Fra 6. termin 2017 til 6. termin 2018, økte omsetningen i netthandel fra 4 658 millioner til 5 089 millioner kroner. Dette tilsvarer en økning på 9,3 prosent. I samme periode økte omsetningen i dagligvarehandelen med 2,9 prosent, fra 31 183 millioner til 32 082 millioner kroner.

Salg av reparasjoner av motorkjøretøy økte med 0,1 prosent fra 2017 til 2018. Imidlertid var det en nedgang i omsetningen fra 6. termin 2017 med 6.termin 2018 på 8,7 prosent, til 42 114 millioner kroner.

Kontakt