Økt grensehandel i fjor

Publisert:

Nordmenn brukte 4,1 prosent mer på grensehandel i 2018 sammenlignet med året før. I 2018 handlet nordmenn på dagsturer i utlandet for 15,7 milliarder kroner.

Nordmenn brukte drøyt 600 millioner kroner mer på grensehandel i 2018 enn i 2017, viser nye tall fra grensehandelstatistikken.

Ser en på utviklingen de siste femten årene, har grensehandelen økt fra år til år i løpende priser med unntak for noen enkelte år. I 2017 ble grensehandelen målt til over 15 milliarder kroner for første gang, og veksten fortsatte i 2018.

Figur 1. Grensehandel i milliarder kroner, 2004-2018

Grensehandel
2004 8.8
2005 8.7
2006 8.8
2007 9.2
2008 8.9
2009 10.3
2010 10.5
2011 11.5
2012 11.6
2013 13.3
2014 13.9
2015 14.1
2016 13.8
2017 15.1
2018 15.7

Mest handel i Strømstad

Strømstad er den soleklare ener som destinasjon for grensehandel. Over halvparten av det totale handlebeløpet som ble brukt på grensehandel i 2018, ble brukt der.

På andreplass følger Charlottenberg, hvor omtrent en av fem kroner brukt på grensehandel ble lagt igjen. Sammenlignet med 2017 registreres det også en betydelig vekst i handlebeløp i Charlottenberg i 2018.

Nordmenn grensehandlet stort sett i Sverige, og kun fem prosent av handlebeløpet på dagsturer ble brukt i andre land. 

Figur 2. Andel av handlebeløp etter detinasjon i 2018

Prosent
Strömstad 55% 55
Charlottenberg 19% 19
Töcksfors 6% 6
Sverige ellers 15% 15
Andre land 5% 5

Handleglade østlendinger

Østlendingene er de som brukte klart mest penger på grensehandel. 80 prosent av kronene som ble lagt igjen på grensehandel i 2018, ble brukt av bosatte på Østlandet.

Østlendingene brukte omtrent 12,5 milliarder kroner på grensehandel, mens øvrige nordmenn brukte 3,2 milliarder kroner i 2018.

Figur 3. Grensehandel etter bostedsregion i mrd kroner 2018

Mrd kroner
Sør-Østlandet 6.35
Oslo og Akershus 4.61
Hedmark og Oppland 1.58
Agder/Rogaland og Vestlandet 1.15
Trøndelag 1.03
Nord-Norge 0.98
 

Større handlebeløp per dagstur

Antall dagsturer ble redusert med 2,5 prosent. I 2017 ble det foretatt 8,6 millioner dagsturer, mens det i 2018 ble foretatt 8,4 millioner. Gjennomsnittlig handlebeløp per dagstur steg dermed fra 1750 kroner i 2017 til 1870 kroner året etter.

Tall for hele 2018 viser en økning i handlebeløp sammenlignet med 2017. Det er imidlertid betydelig usikkerhet knyttet tallene. Artikkelen Slik måler SSB grensehandelen gir flere detaljer om metoden. 

Beregning av utvalgsusikkerhet i 4. kvartal 2018

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på, er trukket som et tilfeldig utvalg. Denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Grensehandelen estimeres i 4. kvartal 2018 til 5 milliarder kroner. Beregninger av utvalgsusikkerheten viser at de verdiene vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor intervallet: 3,7 til 6,2 milliarder kroner.

Tall for hele året noe sikrere

Ved å se på samlede tall for en firekvartalersperiode reduseres usikkerheten målt i prosent av samlet grensehandel i perioden. Den estimerte verdien for 2018 er 15,7 milliarder kroner med et 95 prosent konfidensintervall på 14 til 17,5 milliarder kroner.

 

 

Kontakt