Økt grensehandel

Publisert:

Grensehandelen på dagsturer til utlandet, økte med 4 prosent i firekvartalsperioden fra 2. kvartal 2017 til og med 1. kvartal 2018. Nordmenn handlet for 15,1 milliarder kroner. Dette er 589 millioner kroner mer enn i foregående firekvartalsperiode.

Antall dagsturer gikk opp 11 prosent, fra 7,8 til 8,7 millioner turer i den samme perioden, viser nye tall i grensehandel.

Figur 1

Figur 1. Grensehandel på dagsturer til utlandet, fra april til og med mars i milliarder kroner

Kvartalsresultater er usikre

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse. Usikkerheten til den kvartalsvise grensehandelen er betydelig, om lag en halv milliard kroner. Det betyr at hvis den totale grensehandelen er på 2 milliarder kroner et gitt kvartal, er det 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen er i intervallet 1,5 til 2,5 milliarder kroner. Sammenligning av to kvartalstall som hver for seg er usikre, gir en utvikling som har enda større usikkerhet. SSB er derfor varsomme med å beskrive grensehandelens utvikling basert på kvartalstall.

Tall for hele året noe sikrere

Samlede tall for en firekvartalsperiode har en usikkerhet i absolutte tall (kroner) som er dobbelt så stor som usikkerheten for kvartalstallet. Målt i prosent er usikkerheten til tallet for en firekvartalsperiode derimot bare halvparten av kvartalets usikkerhet.

I 2017 var grensehandelen på 15,1 milliarder kroner. Det er 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen var mellom 14,6 milliarder og 15,6 milliarder kroner i 2017.

 

Kontakt