Økt detaljhandel i april

Publisert:

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,6 prosent fra mars til april i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang på 0,4 prosent fra februar til mars.

Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen har vist en svak stigning siden våren 2017.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner sesongjustert Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner trend
Jan. 2012 96.5 96.2
Feb. 2012 96.4 96.4
Mar. 2012 97.2 96.7
Apr. 2012 96.3 96.9
Mai 2012 98.4 97.1
Juni 2012 96.7 97.2
Juli 2012 97.2 97.3
Aug. 2012 97.2 97.3
Sep. 2012 97.7 97.3
Okt. 2012 96.9 97.4
Nov. 2012 97.3 97.6
Des. 2012 97.7 97.8
Jan. 2013 99.5 98.1
Feb. 2013 98.9 98.3
Mar. 2013 98.6 98.5
Apr. 2013 97.3 98.6
Mai 2013 100.1 98.6
Juni 2013 99.1 98.7
Juli 2013 98.4 98.7
Aug. 2013 98.7 98.7
Sep. 2013 99.1 98.6
Okt. 2013 98.2 98.6
Nov. 2013 98.4 98.7
Des. 2013 98.8 98.9
Jan. 2014 98.9 99.1
Feb. 2014 99.5 99.4
Mar. 2014 100 99.7
Apr. 2014 100.8 100
Mai 2014 99.7 100.1
Juni 2014 100.9 100.2
Juli 2014 99 100.2
Aug. 2014 99.9 100.2
Sep. 2014 100.3 100.1
Okt. 2014 100.1 100.1
Nov. 2014 99.9 100.2
Des. 2014 100.8 100.4
Jan. 2015 100 100.6
Feb. 2015 100.7 100.7
Mar. 2015 101 100.7
Apr. 2015 103.2 100.7
Mai 2015 98.9 100.5
Juni 2015 100 100.4
Juli 2015 100.6 100.3
Aug. 2015 101 100.3
Sep. 2015 100.1 100.3
Okt. 2015 100.7 100.4
Nov. 2015 100.3 100.4
Des. 2015 100.1 100.3
Jan. 2016 100.7 100.1
Feb. 2016 99.8 99.8
Mar. 2016 98.8 99.6
Apr. 2016 99 99.4
Mai 2016 100.2 99.3
Juni 2016 99.7 99.4
Juli 2016 99.2 99.5
Aug. 2016 99.8 99.7
Sep. 2016 99.8 99.8
Okt. 2016 100.7 100
Nov. 2016 100.3 100.2
Des. 2016 98.1 100.4
Jan. 2017 100 100.6
Feb. 2017 101 100.9
Mar. 2017 101.1 101.3
Apr. 2017 101.3 101.6
Mai 2017 102.8 101.8
Juni 2017 102.3 101.8
Juli 2017 102.7 101.8
Aug. 2017 102.1 101.8
Sep. 2017 101.3 101.8
Okt. 2017 101.1 101.9
Nov. 2017 103.2 101.9
Des. 2017 102.2 102.1
Jan. 2018 101.8 102.2
Feb. 2018 102 102.3
Mar. 2018 102.4 102.5
Apr. 2018 103 102.7

Flere bransjer hadde økning i omsetningsvolumet fra mars til april i år. Butikker som selger skotøy, samt butikker med salg av blomster og planter, bidro i likhet med netthandel til denne økningen.

Bensinstasjoner og butikker med salg av dagligvarer viste derimot en nedgang i omsetningsvolumet i samme periode og bidro til å dempe den samlede volumveksten for detaljhandelen..

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 1,4 prosent i perioden februar-april 2018 sammenlignet med samme periode ett år tidligere.

Tall for februar har blitt revidert

Ujustert verdiindeks for februar 2018 er revidert grunnet en feil i tilretteleggingen av omsetningsdata for en dagligvarekjede. Denne feilen førte til at omsetningen som ble brukt i beregningen var lavere enn det kjeden hadde rapportert. Verdiindeksen for februar har derfor blitt oppjustert. Revisjonen påvirker også ujustert volumindeks og sesongjusterte tall for verdi og volum.

Påsken påvirker tallene for mars og april

Omsetningsindeksen for april er vanskelig å sammenligne med tilsvarende måned i 2017 på grunn av påsken. Den sesongjusterte indeksen tar hensyn til påskens plassering i mars eller april, men det er vanskelig å korrigere for påskehandelen. Den sesongjusterte indeksen for april er derfor mer usikker enn de sesongjusterte indeksene for de andre månedene.

Kontakt