Netthandelen opp 14 prosent

Publisert:

Endret:

Netthandelsbutikkene i Norge solgte for 9,5 milliarder kroner det første halvåret i 2017. Det er en vekst på 14 prosent fra samme periode i 2016.

Det er særlig salg av mat, elektriske husholdningsartikler og spesialisert vareutvalg som bidrar til netthandelsveksten. Totalt ble det handlet detaljhandelsvarer for over 230 milliarder kroner i første halvår i år, en vekst på 2,9 prosent fra 2016. Den månedlige detaljomsetningsindeksen viste til sammenligning en vekst på 2,6 prosent i samme periode. Dette viser siste utgave av statistikken omsetning i varehandel.

I mai og juni (3.termin) 2017 ble det solgt detaljhandelsvarer for 86 milliarder kroner, en vekst på 3,7 prosent1 fra samme periode året før.

Figur 1. Omsetning i detaljhandelen, terminvis

1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin
2013 62 66 75 75 71 83
2014 64 69 78 77 75 86
2015 65 72 80 80 77 88
2016 67 73 83 82 78 91
2017 69 75 86

Salg og reparasjon av motorkjøretøyer økte med 4,6 prosent

Butikker som selger og reparerer motorkjøretøyer omsatte for nesten 127 milliarder kroner de seks første månedene i år, en vekst på 4,6 prosent fra samme periode i fjor.

I 3. termin i år, ble det solgt og reparert motorkjøretøyer for 4,6 prosent mer sammenlignet med året før.

Engroshandel for 473 milliarder kroner

Engroshandelsbedriftene omsatte for 473 milliarder kroner i første halvår 2017. Dette tilsvarer en vekst på nesten 7,6 prosent sammenlignet med samme periode i 2016.

I 3. termin i år omsatte engroshandelsbedriftene for 9,7 prosent mer enn i samme periode i 2016.

Tall på fylke og kommunenivå

Ved publisering av 3. termin 2017 vil det ikke bli utgitt tall på kommunenivå. På fylkesnivå utgis kun tall på tosifret næringsnivå. Fra 1. termin 2017 er datagrunnlaget endret gjennom Skatteetatens nye Mva-melding.

1 Tall ble rettet 7. november 2017

Kontakt