Netthandel og elektronikk gir oppsving i detaljhandelen

Publisert:

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,9 prosent fra oktober til november i 2018, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,2 prosent fra september til oktober.

Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen har hatt en vekst på 3,3 prosent siden vendepunktet i mai 2016, men trenden har det siste halve året vist en relativt flat utvikling.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner sesongjustert Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner trend
Jan. 2012 96.5 96.2
Feb. 2012 96.3 96.4
Mar. 2012 97.1 96.7
Apr. 2012 96.5 96.9
Mai 2012 98.2 97.1
Juni 2012 96.7 97.2
Juli 2012 97.2 97.2
Aug. 2012 97.1 97.3
Sep. 2012 97.7 97.3
Okt. 2012 97.0 97.4
Nov. 2012 97.3 97.6
Des. 2012 97.6 97.9
Jan. 2013 99.5 98.2
Feb. 2013 98.9 98.4
Mar. 2013 98.6 98.6
Apr. 2013 97.4 98.6
Mai 2013 99.9 98.7
Juni 2013 99.1 98.7
Juli 2013 98.4 98.7
Aug. 2013 98.7 98.7
Sep. 2013 99.1 98.6
Okt. 2013 98.2 98.6
Nov. 2013 98.4 98.7
Des. 2013 98.8 98.8
Jan. 2014 98.9 99.1
Feb. 2014 99.5 99.4
Mar. 2014 100.1 99.7
Apr. 2014 100.9 100.0
Mai 2014 99.7 100.1
Juni 2014 100.8 100.2
Juli 2014 99.0 100.2
Aug. 2014 99.8 100.2
Sep. 2014 100.4 100.2
Okt. 2014 100.1 100.2
Nov. 2014 99.9 100.2
Des. 2014 100.8 100.4
Jan. 2015 100.0 100.5
Feb. 2015 100.7 100.6
Mar. 2015 100.8 100.6
Apr. 2015 103.6 100.6
Mai 2015 98.6 100.5
Juni 2015 100.2 100.4
Juli 2015 100.5 100.3
Aug. 2015 100.9 100.3
Sep. 2015 100.1 100.4
Okt. 2015 100.9 100.5
Nov. 2015 100.3 100.5
Des. 2015 100.1 100.4
Jan. 2016 100.7 100.2
Feb. 2016 99.8 99.9
Mar. 2016 99.0 99.7
Apr. 2016 99.0 99.5
Mai 2016 99.8 99.4
Juni 2016 99.9 99.5
Juli 2016 99.1 99.6
Aug. 2016 99.7 99.7
Sep. 2016 99.8 99.8
Okt. 2016 101.0 100.0
Nov. 2016 100.3 100.2
Des. 2016 98.2 100.4
Jan. 2017 100.1 100.6
Feb. 2017 101.0 100.9
Mar. 2017 101.2 101.1
Apr. 2017 101.3 101.4
Mai 2017 102.5 101.6
Juni 2017 102.4 101.6
Juli 2017 102.5 101.7
Aug. 2017 101.9 101.8
Sep. 2017 101.4 101.9
Okt. 2017 101.5 102.0
Nov. 2017 103.1 102.1
Des. 2017 102.3 102.2
Jan. 2018 101.8 102.3
Feb. 2018 102.1 102.4
Mar. 2018 102.5 102.5
Apr. 2018 103.0 102.6
Mai 2018 105.1 102.7
Juni 2018 102.2 102.8
Juli 2018 102.6 102.8
Aug. 2018 103.0 102.8
Sep. 2018 102.5 102.7
Okt. 2018 102.3 102.7
Nov. 2018 103.2 102.7

De fleste bransjene hadde oppgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet i november. Den desiderte største bidragsyteren til den samlede oppgangen var netthandel, men butikker med salg av elektronikk bidro også betydelig til veksten i november. Noe av økningen i disse næringene kan tilskrives en vridning av julehandelen fra desember til november, og store kampanjer som Black Friday.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,7 prosent i perioden september-november 2018 sammenlignet med samme periode ett år tidligere.

Endring av handlemønsteret i førjulstiden

Med inntoget av nye handledager som Black Friday, og mer netthandel, har det de siste årene foregått en endring i det observerte handlemønsteret i førjulstiden. Endringen fører til at en større del av julehandelen skjer i november. Dette fenomenet er fortsatt relativt nytt og fanges løpende opp av sesongjusteringsrutinen som brukes i produksjon av detaljomsetningsindeksen. Effekten ser ut til å være økende for de siste par årene, noe som gjør at selv om deler av veksten tas som en del av sesongeffekter vil den resterende veksten være en del av den underliggende økningen som observeres. Denne endringen av sesongmønsteret medfører at sesongjusterte tall kan være noe mer usikre for månedene som er berørt av disse endringene.

Kontakt