Nedgang i desemberhandelen

Publisert:

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 1,8 prosent fra november til desember i 2018, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang på 1,1 prosent fra oktober til november.

Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen har hatt en vekst på 3,4 prosent siden vendepunktet i mai 2016 til toppunktet rundt sommeren 2018. Det siste halve året viser derimot trenden en nedadgående utvikling.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner sesongjustert Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner trend
Jan. 2012 96.5 96.2
Feb. 2012 96.4 96.5
Mar. 2012 97.0 96.7
Apr. 2012 96.5 96.9
Mai 2012 98.3 97.1
Juni 2012 96.7 97.2
Juli 2012 97.2 97.2
Aug. 2012 97.1 97.2
Sep. 2012 97.7 97.3
Okt. 2012 97.0 97.4
Nov. 2012 97.3 97.6
Des. 2012 97.6 97.9
Jan. 2013 99.5 98.2
Feb. 2013 98.9 98.4
Mar. 2013 98.6 98.5
Apr. 2013 97.4 98.6
Mai 2013 100.0 98.6
Juni 2013 99.1 98.6
Juli 2013 98.4 98.7
Aug. 2013 98.6 98.7
Sep. 2013 99.2 98.6
Okt. 2013 98.2 98.6
Nov. 2013 98.4 98.7
Des. 2013 98.7 98.8
Jan. 2014 98.9 99.1
Feb. 2014 99.5 99.4
Mar. 2014 100.1 99.7
Apr. 2014 100.9 100.0
Mai 2014 99.8 100.2
Juni 2014 100.8 100.2
Juli 2014 99.0 100.2
Aug. 2014 99.8 100.2
Sep. 2014 100.3 100.2
Okt. 2014 100.1 100.2
Nov. 2014 99.9 100.2
Des. 2014 100.8 100.4
Jan. 2015 100.0 100.5
Feb. 2015 100.7 100.6
Mar. 2015 100.8 100.7
Apr. 2015 103.6 100.6
Mai 2015 98.7 100.5
Juni 2015 100.2 100.4
Juli 2015 100.5 100.3
Aug. 2015 100.9 100.3
Sep. 2015 100.0 100.4
Okt. 2015 100.8 100.5
Nov. 2015 100.4 100.5
Des. 2015 100.0 100.4
Jan. 2016 100.7 100.2
Feb. 2016 99.8 99.9
Mar. 2016 99.0 99.7
Apr. 2016 99.0 99.5
Mai 2016 99.9 99.4
Juni 2016 99.9 99.4
Juli 2016 99.1 99.5
Aug. 2016 99.6 99.6
Sep. 2016 99.7 99.8
Okt. 2016 101.0 100.0
Nov. 2016 100.3 100.2
Des. 2016 98.2 100.4
Jan. 2017 100.1 100.7
Feb. 2017 101.0 101.0
Mar. 2017 101.3 101.3
Apr. 2017 101.4 101.5
Mai 2017 102.5 101.6
Juni 2017 102.4 101.7
Juli 2017 102.5 101.7
Aug. 2017 101.8 101.7
Sep. 2017 101.2 101.8
Okt. 2017 101.4 101.9
Nov. 2017 103.2 102.0
Des. 2017 102.3 102.1
Jan. 2018 101.9 102.3
Feb. 2018 102.1 102.4
Mar. 2018 102.5 102.5
Apr. 2018 103.1 102.6
Mai 2018 105.1 102.7
Juni 2018 102.1 102.8
Juli 2018 102.6 102.8
Aug. 2018 102.9 102.7
Sep. 2018 102.3 102.6
Okt. 2018 102.2 102.5
Nov. 2018 103.3 102.4
Des. 2018 101.4 102.3

Nedgangen i det sesongjusterte volumet ble i stor grad drevet av netthandel, men butikker med salg av møbler bidro også til nedgangen.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,2 prosent i perioden oktober – desember 2018 sammenlignet med samme periode ett år tidligere.

Endring av handlemønsteret i førjulstiden

Med inntoget av nye handledager som Black Friday, og mer netthandel, har det de siste årene foregått en endring i det observerte handlemønsteret i førjulstiden. Endringen fører til at en større del av julehandelen skjer i november. Dette fenomenet er fortsatt relativt nytt og fanges løpende opp av sesongjusteringsrutinen som brukes i produksjon av detaljomsetningsindeksen. Effekten ser ut til å være økende for de siste par årene, noe som gjør at selv om deler av veksten tas som en del av sesongeffekter vil den resterende veksten være en del av den underliggende økningen som observeres. Denne endringen av sesongmønsteret medfører at sesongjusterte tall kan være noe mer usikre for månedene som er berørt av disse endringene.

Netthandel bidrar sterkt til årsveksten

Årsveksten i det virkedagskorrigerte omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene viste en oppgang på 0,8 prosent fra 2017 til 2018. Det var særlig økt netthandel som bidro til den samlede veksten. Årsveksten i netthandel var på 14 prosent, og stod for rundt to tredjedeler av den totale årsveksten i detaljomsetningsindeksen. På den andre siden var det detaljhandel med drivstoff til motorvogner som bidro til å dempe den totale årsveksten. I denne næringen gikk omsetningsvolumet ned med 2,0 prosent fra 2017 til 2018.

1 Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av totalen.

Figur 2. Næringenes bidrag til endringsraten 2018/2017¹

Prosent Prosent
Detaljhandel utenom utsalgssted 0.6
Annen butikkhandel i spesialforretninger 0.1
Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger 0.0
Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger -0.1
Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger 0.0
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner -0.2
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger 0.1
Butikkhandel med bredt vareutvalg 0.3
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner 0.8

Kontakt