Svak nedgang i detaljhandelsinvesteringene

Publisert:

Investeringene i norsk detaljhandel falt med 1,4 prosent fra 2. til 3. kvartal i år, viser sesongjusterte tall. Siden trenden hadde et toppunkt i 4. kvartal 2016, har investeringsaktiviteten falt med om lag 15 prosent.

De totale investeringene i detaljhandelen er nedadgående, noe de har vært siden 4. kvartal 2016.

Figur 1. Investeringsindeks for detaljhandel, sesongjustert og trend. 2005=100

Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Sesongjustert Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Trend
1. kv. 2005 94.3 90.2
2. kv. 2005 84.4 90.6
3. kv. 2005 99.4 99.3
4. kv. 2005 116.4 115.3
1. kv. 2006 120.1 118.1
2. kv. 2006 108.2 110.3
3. kv. 2006 104.7 104.2
4. kv. 2006 104.4 105
1. kv. 2007 108.8 108.7
2. kv. 2007 110.3 108.7
3. kv. 2007 103.1 105
4. kv. 2007 103.4 101
1. kv. 2008 99.1 107.3
2. kv. 2008 126.7 116.2
3. kv. 2008 112.8 113.7
4. kv. 2008 100.2 102.6
1. kv. 2009 96.6 93.2
2. kv. 2009 82.2 86.4
3. kv. 2009 84.1 80.2
4. kv. 2009 72.5 73.8
1. kv. 2010 70.8 73.5
2. kv. 2010 84.1 79
3. kv. 2010 80.9 87.4
4. kv. 2010 99.6 95.4
1. kv. 2011 91.8 89.6
2. kv. 2011 67 72.1
3. kv. 2011 67.1 65.4
4. kv. 2011 68.8 69.1
1. kv. 2012 73.9 73.6
2. kv. 2012 80.8 82.6
3. kv. 2012 94.9 88.6
4. kv. 2012 75.9 88.5
1. kv. 2013 87.7 87.8
2. kv. 2013 87.6 85.3
3. kv. 2013 74.9 76.9
4. kv. 2013 70.6 70.3
1. kv. 2014 67.9 67
2. kv. 2014 63.7 64.9
3. kv. 2014 66.9 66.5
4. kv. 2014 70.3 69.1
1. kv. 2015 71.7 74.4
2. kv. 2015 84.6 83
3. kv. 2015 85.3 82.9
4. kv. 2015 71.1 73.9
1. kv. 2016 71.4 72
2. kv. 2016 78.2 75
3. kv. 2016 66.9 76.9
4. kv. 2016 81.8 81
1. kv. 2017 83.1 80.5
2. kv. 2017 65 73.7
3. kv. 2017 73.1 73.6
4. kv. 2017 78 74.3
1. kv. 2018 66.5 70.2
2. kv. 2018 69.6 68
3. kv. 2018 68.6 68.4

De ujusterte investeringene for 3. kvartal 2018 ligger 6,4 prosent lavere enn tilsvarende kvartal året før. Bidraget til nedgangen skyldes lavere investeringer i kategorien maskiner og inventar, som falt med 17 prosent i denne perioden. Litt over halvparten av de samlede investeringene i detaljhandel i 3. kvartal 2018 var innenfor denne investeringskategorien. I samme periode har investeringene i nybygg og rehabilitering økt med 22 prosent og investeringene i biler og transportmidler vokst med 11 prosent.

Figur 2. Investeringer i detaljhandel etter type driftsmiddel i prosent av totale investeringer i 3. kv. 2018

Prosent
Nybygg og rehabilitering 28.00
Maskiner og inventar 54.00
Biler og transportmidler 18.00

Kontakt