Møbler og elektronikk bidrar til vekst i detaljhandelen

Publisert:

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,6 prosent fra juli til august i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang på 0,5 prosent fra juni til juli.

Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen har hatt en vekst på 3,6 prosent siden vendepunktet i mai 2016.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner sesongjustert Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner trend
Jan. 2012 96.5 96.2
Feb. 2012 96.3 96.4
Mar. 2012 97.1 96.7
Apr. 2012 96.5 96.9
Mai 2012 98.2 97.1
Juni 2012 96.8 97.2
Juli 2012 97.2 97.2
Aug. 2012 97.1 97.3
Sep. 2012 97.7 97.3
Okt. 2012 96.9 97.4
Nov. 2012 97.3 97.6
Des. 2012 97.6 97.9
Jan. 2013 99.4 98.2
Feb. 2013 98.9 98.4
Mar. 2013 98.6 98.6
Apr. 2013 97.4 98.7
Mai 2013 99.9 98.7
Juni 2013 99.1 98.7
Juli 2013 98.4 98.7
Aug. 2013 98.7 98.7
Sep. 2013 99.1 98.6
Okt. 2013 98.2 98.6
Nov. 2013 98.4 98.7
Des. 2013 98.8 98.8
Jan. 2014 98.9 99.1
Feb. 2014 99.5 99.4
Mar. 2014 100.1 99.7
Apr. 2014 100.8 100
Mai 2014 99.7 100.1
Juni 2014 100.8 100.2
Juli 2014 99 100.2
Aug. 2014 99.9 100.2
Sep. 2014 100.4 100.2
Okt. 2014 100 100.2
Nov. 2014 99.8 100.2
Des. 2014 100.7 100.3
Jan. 2015 99.9 100.5
Feb. 2015 100.7 100.6
Mar. 2015 100.8 100.7
Apr. 2015 103.6 100.6
Mai 2015 98.6 100.5
Juni 2015 100.2 100.3
Juli 2015 100.5 100.3
Aug. 2015 100.9 100.3
Sep. 2015 100.1 100.3
Okt. 2015 100.8 100.4
Nov. 2015 100.2 100.5
Des. 2015 100.1 100.4
Jan. 2016 100.7 100.2
Feb. 2016 99.8 99.9
Mar. 2016 99 99.7
Apr. 2016 99 99.5
Mai 2016 99.8 99.5
Juni 2016 99.9 99.5
Juli 2016 99.2 99.6
Aug. 2016 99.8 99.8
Sep. 2016 99.8 99.9
Okt. 2016 100.7 100
Nov. 2016 100.2 100.2
Des. 2016 98.2 100.4
Jan. 2017 100.1 100.6
Feb. 2017 101 100.9
Mar. 2017 101.2 101.2
Apr. 2017 101.3 101.5
Mai 2017 102.6 101.7
Juni 2017 102.5 101.7
Juli 2017 102.6 101.7
Aug. 2017 102.1 101.8
Sep. 2017 101.3 101.8
Okt. 2017 101.1 101.8
Nov. 2017 103.2 101.9
Des. 2017 102.2 102.1
Jan. 2018 101.8 102.2
Feb. 2018 102 102.4
Mar. 2018 102.5 102.5
Apr. 2018 103.2 102.7
Mai 2018 105.1 102.8
Juni 2018 102.2 102.9
Juli 2018 102.7 103
Aug. 2018 103.3 103.1

Møbelbutikker og butikker med salg av elektronikk hadde en økning i omsetningsvolumet fra juli til august i år og bidro i stor grad til den samlede oppgangen i detaljhandelen. Dagligvarehandel hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet i samme periode og bidro dermed til å dempe veksten.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,3 prosent i perioden juni-august 2018 sammenlignet med samme periode ett år tidligere.

Kontakt