Møbler og bøker drar ned detaljhandelen i februar

Publisert:

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 1,3 prosent fra januar til februar 2019, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang på 1,5 prosent fra desember til januar.

Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen har hatt en vekst på 3,4 prosent mellom vendepunktet i mai 2016 og toppunktet rundt sommeren 2018. Etter sommeren 2018 viser imidlertid trenden en svakt nedadgående utvikling

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner sesongjustert Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner trend
Jan. 2013 99.4 98.2
Feb. 2013 98.9 98.4
Mar. 2013 98.6 98.5
Apr. 2013 97.4 98.6
Mai 2013 100.0 98.6
Juni 2013 99.1 98.6
Juli 2013 98.4 98.7
Aug. 2013 98.6 98.6
Sep. 2013 99.1 98.6
Okt. 2013 98.2 98.6
Nov. 2013 98.5 98.7
Des. 2013 98.8 98.8
Jan. 2014 98.9 99.1
Feb. 2014 99.5 99.4
Mar. 2014 100.1 99.7
Apr. 2014 100.9 100.0
Mai 2014 99.8 100.2
Juni 2014 100.8 100.2
Juli 2014 99.0 100.2
Aug. 2014 99.8 100.2
Sep. 2014 100.3 100.2
Okt. 2014 100.1 100.2
Nov. 2014 99.9 100.2
Des. 2014 100.7 100.4
Jan. 2015 100.0 100.5
Feb. 2015 100.7 100.6
Mar. 2015 100.8 100.7
Apr. 2015 103.6 100.6
Mai 2015 98.7 100.5
Juni 2015 100.2 100.4
Juli 2015 100.5 100.3
Aug. 2015 100.9 100.3
Sep. 2015 100.1 100.4
Okt. 2015 100.8 100.5
Nov. 2015 100.4 100.5
Des. 2015 100.0 100.4
Jan. 2016 100.6 100.2
Feb. 2016 99.9 99.9
Mar. 2016 99.0 99.7
Apr. 2016 99.0 99.5
Mai 2016 99.9 99.4
Juni 2016 99.8 99.4
Juli 2016 99.1 99.5
Aug. 2016 99.7 99.7
Sep. 2016 99.7 99.8
Okt. 2016 100.9 100.0
Nov. 2016 100.4 100.2
Des. 2016 98.1 100.4
Jan. 2017 100.0 100.7
Feb. 2017 101.3 101.0
Mar. 2017 101.3 101.2
Apr. 2017 101.4 101.5
Mai 2017 102.5 101.6
Juni 2017 102.4 101.7
Juli 2017 102.5 101.7
Aug. 2017 101.9 101.7
Sep. 2017 101.3 101.8
Okt. 2017 101.4 101.8
Nov. 2017 103.2 102.0
Des. 2017 102.2 102.1
Jan. 2018 101.7 102.3
Feb. 2018 102.4 102.4
Mar. 2018 102.5 102.5
Apr. 2018 103.1 102.7
Mai 2018 105.1 102.8
Juni 2018 102.1 102.8
Juli 2018 102.6 102.8
Aug. 2018 102.9 102.7
Sep. 2018 102.3 102.6
Okt. 2018 102.1 102.5
Nov. 2018 103.4 102.4
Des. 2018 101.3 102.3
Jan. 2019 102.8 102.3
Feb. 2019 101.5 102.3

Møbelbutikker bidro spesielt til nedgangen i det sesongjusterte volumet. Samtidig bidro også butikker med salg av klær, sportsutstyr og bøker til nedgangen. Blant disse var den prosentvise nedgangen spesielt stor hos bokhandlere, noe som kan skyldes at det årlige «Mammutsalget» som vanligvis har hatt salgsstart i februar, ikke startet før i mars i 2019.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,5 prosent i perioden desember 2018 – februar 2019 sammenlignet med samme periode ett år tidligere.

Kontakt