Liten nedgang i investeringer i detaljhandelen

Publisert:

Etter en periode med økte investeringer i detaljhandelen, viser sesongjusterte tall nå at det har vært noe lavere investeringsaktivitet i 1. kvartal 2019 sammenlignet med 4. kvartal 2018.

De sesongjusterte investeringene i detaljhandelen for 1. kvartal 2019 viser en nedgang fra 4. kvartal 2018 på 5,9 prosent, mens trenden er relativt stabil med en nedgang på drøyt 1 prosent. Samtidig viser ujusterte tall at investeringene for 1. kvartal 2019 ligger om lag 11 prosent høyere enn tilsvarende kvartal året før.

Figur 1. Investeringsindeks for detaljhandel, sesongjustert og trend. 2005=100

Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner sesongjustert Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner trend
2005K1 94.3 90.2
2005K2 84.4 90.6
2005K3 99.4 99.3
2005K4 116.4 115.3
2006K1 120.1 118.1
2006K2 108.2 110.3
2006K3 104.7 104.2
2006K4 104.4 105
2007K1 108.8 108.7
2007K2 110.3 108.7
2007K3 103.2 105
2007K4 103.4 101
2008K1 99.1 107.3
2008K2 126.7 116.2
2008K3 112.8 113.7
2008K4 100.2 102.6
2009K1 96.6 93.2
2009K2 82.2 86.4
2009K3 84.1 80.2
2009K4 72.5 73.8
2010K1 70.8 73.5
2010K2 84.1 79
2010K3 81 87.4
2010K4 99.6 95.3
2011K1 91.8 89.6
2011K2 67 72.1
2011K3 67.2 65.5
2011K4 68.8 69.1
2012K1 73.9 73.6
2012K2 80.8 82.6
2012K3 94.9 88.8
2012K4 75.9 88.6
2013K1 87.6 87.7
2013K2 87.7 85.3
2013K3 75 77
2013K4 70.5 70.3
2014K1 67.8 66.9
2014K2 63.7 65
2014K3 67.2 66.7
2014K4 70.1 69.1
2015K1 71.6 74.2
2015K2 84.6 83.4
2015K3 86.4 83.3
2015K4 70.2 73.8
2016K1 71.6 71.7
2016K2 78.3 74.3
2016K3 68.2 75.1
2016K4 80.2 79.4
2017K1 83.7 81.4
2017K2 65.2 76.8
2017K3 75.2 75
2017K4 75.6 73.6
2018K1 67.4 69.7
2018K2 69.9 68.3
2018K3 70.9 73.2
2018K4 79.7 77
2019K1 75 75.9

Investeringene i detaljhandelen viser at norsk detaljhandel investerte 25 prosent mer i kategorien maskiner og inventar enn samme kvartal i fjor, og utgjør nå 73 prosent av de totale investeringer for 1. kvartal 2019. Økningen innen denne kategorien kan ha sammenheng med investeringer knyttet til økt utbredelse av selvbetjente kasser i butikk og nye krav for kassasystemer i varehandelen som nylig trådte i kraft. De nye kravene skal gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystem. Se Skatteetaten for mer informasjon.

I samme periode er investeringer i biler og andre transportmidler og i nybygg og rehabilitering redusert med henholdsvis 9,1 prosent og 24 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor.

Figur 2. Investeringer i detaljhandel etter type driftsmiddel i prosent av totale investeringer i 1. kv 2019

Prosent
Maskiner og inventar 72.9
Biler og andre transportmidler 6.9
Nybygg og rehabilitering 20.3

Påsken kan påvirke de sesongjusterte tallene

Det er viktig å være klar over at det er større usikkerhet enn normalt i de sesongjusterte indeksene for 1. og 2. kvartal grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskeplassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effektene av denne høytiden.

Kontakt