Høy vekst i detaljhandelen

Publisert:

Koronatiden fører til store endringer i varehandelsnæringene. Detaljhandelen øker med 15 prosent, viser nye tall fra omsetning i varehandel.

I tredje termin 2020 ble det i detaljhandelen omsatt for hele 101 048 millioner kroner, 15 prosent høyere enn samme periode 2019, viser statistikken omsetning i varehandel. Økningen skyldes trolig i stor grad koronaepidemien, som har ført til stengte svenskegrenser. 

Dagligvarehandelen har økt med 6 694 millioner kroner, som gir en økning på 21,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Netthandelsnæring 47.91 – postordrehandel og handel via internett, er den næringen i detaljhandelen som har hatt størst vekst, med hele 48,4 prosent. Butikkhandelen med sportsutstyr har også sett en stor økning, på 28,6 prosent.

Figur 1. Omsetning i detaljhandelen, terminvis

1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin
2016 68 74 83 82 78 91
2017 69 76 86 84 80 94
2018 71 77 89 86 82 96
2019 72 80 88 89 83 97
2020 76 84 101

Nedgang for noen næringer

Mens vi ser store økninger blant mange av detaljhandelsnæringene, så er det ikke alle næringer som har økt i omsetning. Ser vi på næring 47.3 – Detaljhandel med drivstoff til motorvogner, så ser vi en nedgang på hele 15,4 prosent mot samme periode i fjor.

Næringer med et mer spesialisert vareutvalg, som for eksempel næring 47.242 – Butikkhandel med sukkervarer, 47.260 – Butikkhandel med tobakksvarer og 47.630 – Butikkhandel med innspillinger av musikk og video, har hatt en nedgang på 85,6, 82,5 og 45,8 prosent respektivt.

Handel med og reparasjon av motorvogner  har hatt en nedgang på 1,4 prosent, og engroshandelen har hatt en oppgang på 0,5 prosent fra samme periode i fjor.

Første halvår 2020

Ser vi på utviklingen for første halvår 2020 mot første halvår 2019, så ser vi en økning på 8,4 prosent for detaljhandelen. Engroshandelen har økt med 0,4 prosent og handel med og reparasjon av motorvogner har hatt en nedgang på 3 prosent.

Kontakt