Grensehandelen økte i 2017

Publisert:

Nordmenn handlet for 15,1 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i 2017. Dette er en oppgang på 1 259 millioner, eller 9 prosent, sammenlignet med 2016, viser tall fra Grensehandel.

Antall dagsturer gikk opp 12 prosent, fra 7,7 til 8,6 millioner turer i den samme perioden.

Mest i Strømstad

Det er særlig økt grensehandel i Strømstad som bidrar til den samlede veksten der handlebeløpet økte med 13 prosent – fra 7,4 til 8,3 milliarder kr fra 2016 til 2017. For Charlottenberg og Töcksfors var handlebeløpet henholdsvis 2,1 og 1,0 milliarder kr.

Figur 1. Grensehandel, etter destinasjon, statistikkvariabel og år

2016 2017
Strömstad 7377 8300
Charlottenberg 2075 2108
Töcksfors 727 1048
Sverige ellers 2530 2061
Andre land 1122 1575

Kvartalsresultater er usikre

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse. Usikkerheten til den kvartalsvise grensehandelen er betydelig, om lag en halv milliard kroner. Det betyr at hvis den totale grensehandelen er på 2 milliarder kroner et gitt kvartal, er det 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen er i intervallet 1,5 til 2,5 milliarder kroner. Sammenligning av to kvartalstall som hver for seg er usikre, gir en utvikling som har enda større usikkerhet. SSB er derfor varsomme med å beskrive grensehandelens utvikling basert på kvartalstall.

Tall for hele året noe sikrere

Samlede tall for en firekvartalsperiode har en usikkerhet i absolutte tall (kroner) som er dobbelt så stor som usikkerheten for kvartalstallet. Målt i prosent er usikkerheten til tallet for en firekvartalsperiode derimot bare halvparten av kvartalets usikkerhet.

Kontakt