Grensehandelen øker igjen

Publisert:

Nordmenn handlet for 14,5 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i firekvartalsperioden fra 2. kvartal 2016 til og med 1. kvartal 2017. Dette er en oppgang på 799 millioner, eller 6 prosent, sammenlignet med foregående firekvartalsperiode.

Antall dagsturer gikk opp 5 prosent, fra 7,4 til 7,8 millioner turer i den samme perioden.

Kvartalsresultater er usikre

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse. Usikkerheten til den kvartalsvise grensehandelen er betydelig, om lag en halv milliard kroner. Det betyr at hvis den totale grensehandelen er på 2 milliarder kroner et gitt kvartal, er det 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen er i intervallet 1,5 til 2,5 milliarder kroner. Sammenligning av to kvartalstall som hver for seg er usikre, gir en utvikling som har enda større usikkerhet. SSB er derfor varsomme med å beskrive grensehandelens utvikling basert på kvartalstall.

Tall for hele året noe sikrere

Samlede tall for en firekvartalsperiode har en usikkerhet i absolutte tall (kroner) som er dobbelt så stor som usikkerheten for kvartalstallet. Målt i prosent er usikkerheten til tallet for en firekvartalsperiode derimot bare halvparten av kvartallets usikkerhet.

I 2016 var grensehandelen på m13,8 milliarder kroner. Det er 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen var mellom 13,3 milliarder og 14,3 milliarder kroner i 2015.

Kontakt