Fortsatt økt grensehandel

Publisert:

Grensehandelen på dagsturer til utlandet økte med 9,6 prosent i firekvartalsperioden fra 3. kvartal 2018 til og med 2. kvartal 2019, sammenliknet med foregående firekvartalsperiode. Nordmenn handlet for 16,6 milliarder kroner i denne perioden. Dette er omtrent 1,5 milliarder kroner mer enn i forrige firekvartalsperiode.

Nordmenn dro også på flere grensehandelsturer, viser nye tall fra grensehandelstatistikken. I perioden 3. kvartal 2018 til og med 2. kvartal 2019 ble det gjennomført 9,2 millioner dagsturer, som er en økning på omtrent 14 prosent i forhold til den forrige firekvartalersperioden. Det gjennomsnittlige handlebeløpet pr tur ble noe redusert fra 1 866 kroner til 1 796 kroner. Vi brukte altså i gjennomsnitt 70 kroner mindre per grensehandelstur enn i forgående firekvartalersperiode.

Figur 1. Grensehandel på dagsturer til utlandet, fra juli til og med juni

3.kv. 2014 - 2.kv. 2015 3.kv. 2015 - 2.kv. 2016 3.kv. 2016 - 2.kv. 2017 3.kv. 2017 - 2.kv. 2018 3.kv. 2018 - 2.kv. 2019
Grensehandel på dagsturer til utlandet (mrd. kr) 14.1 13.5 14.5 15.1 16.6

Beregning av utvalgsusikkerhet i 2. kvartal 2019

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på, er trukket som et tilfeldig utvalg. Denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Grensehandelen estimeres i 2. kvartal 2019 til 3,916 milliarder kroner. Beregninger av utvalgsusikkerheten viser at de verdiene vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor intervallet: 2,9 til 4,9milliarder kroner.

Tall for hele året noe sikrere

Ved å se på samlede tall for en firekvartalersperiode reduseres usikkerheten målt i prosent av samlet grensehandel i perioden. Den estimerte verdien for firekvartalsperioden fra 3. kvartal 2018 til og med 2. kvartal 2019 er 16,6 milliarder kroner med et 95 prosent konfidensintervall på 14,6 til 18,5 milliarder kroner.

Kontakt