Detaljhandelen ned i februar

Publisert:

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,6 prosent fra januar til februar i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,3 prosent fra desember i fjor til januar i år.

Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen har vist en forholdsvis flat utvikling siden våren 2017.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner sesongjustert Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner trend
Jan. 2012 96.4 96.2
Feb. 2012 96.4 96.5
Mar. 2012 97 96.8
Apr. 2012 96.5 97
Mai 2012 98.5 97.1
Juni 2012 96.7 97.2
Juli 2012 97.2 97.3
Aug. 2012 97.1 97.3
Sep. 2012 97.7 97.3
Okt. 2012 97 97.4
Nov. 2012 97.2 97.6
Des. 2012 97.7 97.8
Jan. 2013 99.5 98.1
Feb. 2013 98.9 98.4
Mar. 2013 98.5 98.5
Apr. 2013 97.3 98.6
Mai 2013 100.2 98.6
Juni 2013 99.1 98.7
Juli 2013 98.4 98.7
Aug. 2013 98.6 98.6
Sep. 2013 99.2 98.6
Okt. 2013 98.2 98.6
Nov. 2013 98.3 98.7
Des. 2013 98.8 98.8
Jan. 2014 98.9 99.1
Feb. 2014 99.5 99.4
Mar. 2014 100 99.7
Apr. 2014 100.8 100
Mai 2014 99.9 100.2
Juni 2014 101 100.3
Juli 2014 99 100.3
Aug. 2014 99.8 100.3
Sep. 2014 100.3 100.2
Okt. 2014 100.1 100.2
Nov. 2014 99.8 100.2
Des. 2014 100.7 100.3
Jan. 2015 99.9 100.5
Feb. 2015 100.7 100.6
Mar. 2015 100.8 100.7
Apr. 2015 103.6 100.6
Mai 2015 99 100.5
Juni 2015 100 100.3
Juli 2015 100.6 100.3
Aug. 2015 100.9 100.3
Sep. 2015 100.1 100.3
Okt. 2015 100.7 100.4
Nov. 2015 100.2 100.4
Des. 2015 99.9 100.3
Jan. 2016 100.6 100.1
Feb. 2016 99.8 99.9
Mar. 2016 98.9 99.6
Apr. 2016 99 99.5
Mai 2016 100.3 99.4
Juni 2016 99.7 99.4
Juli 2016 99.2 99.5
Aug. 2016 99.7 99.7
Sep. 2016 99.8 99.8
Okt. 2016 100.7 100
Nov. 2016 100.2 100.2
Des. 2016 97.9 100.4
Jan. 2017 99.9 100.7
Feb. 2017 101 101
Mar. 2017 101.3 101.3
Apr. 2017 101.4 101.7
Mai 2017 102.9 101.8
Juni 2017 102.3 101.9
Juli 2017 102.7 101.8
Aug. 2017 102 101.8
Sep. 2017 101.2 101.8
Okt. 2017 101.1 101.8
Nov. 2017 103.1 101.8
Des. 2017 102 101.9
Jan. 2018 101.7 101.9
Feb. 2018 101.1 102

Butikker med salg av dagligvarer bidro spesielt til nedgangen i omsetningsvolumet fra januar til februar i år. Butikkhandel med tekstil- og utstyrsvarer hadde også litt nedgang i denne perioden.

Butikkhandel med sportsutstyr og klær hadde derimot en økning i omsetningsvolumet fra januar til februar.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 2,4 prosent i perioden desember 2017 - februar 2018 sammenlignet med samme periode ett år tidligere.

Kontakt