Dagligvarer og drivstoff bidro til nedgang i detaljhandelen

Publisert:

Detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum gikk ned med 0,7 prosent fra august til september i år, viser sesongjusterte tall. Dette skyldes blant annet redusert salg av dagligvarer og drivstoff etter en oppgang i august.

Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen har hatt en vekst på 3,4 prosent siden vendepunktet i mai 2016, men trenden har de siste månedene flatet ut.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner sesongjustert Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner trend
Jan. 2012 96.5 96.2
Feb. 2012 96.3 96.4
Mar. 2012 97.1 96.7
Apr. 2012 96.5 96.9
Mai 2012 98.2 97.1
Juni 2012 96.7 97.2
Juli 2012 97.2 97.2
Aug. 2012 97.1 97.3
Sep. 2012 97.8 97.3
Okt. 2012 96.9 97.4
Nov. 2012 97.3 97.6
Des. 2012 97.6 97.9
Jan. 2013 99.5 98.2
Feb. 2013 98.9 98.4
Mar. 2013 98.6 98.6
Apr. 2013 97.4 98.6
Mai 2013 99.9 98.7
Juni 2013 99.2 98.7
Juli 2013 98.3 98.7
Aug. 2013 98.7 98.7
Sep. 2013 99.1 98.6
Okt. 2013 98.2 98.6
Nov. 2013 98.4 98.7
Des. 2013 98.8 98.8
Jan. 2014 98.9 99.1
Feb. 2014 99.5 99.4
Mar. 2014 100.1 99.7
Apr. 2014 100.9 100.0
Mai 2014 99.7 100.2
Juni 2014 100.8 100.2
Juli 2014 99.0 100.2
Aug. 2014 99.9 100.2
Sep. 2014 100.4 100.2
Okt. 2014 100.0 100.2
Nov. 2014 99.9 100.2
Des. 2014 100.7 100.3
Jan. 2015 100.0 100.5
Feb. 2015 100.7 100.6
Mar. 2015 100.8 100.6
Apr. 2015 103.6 100.6
Mai 2015 98.6 100.5
Juni 2015 100.2 100.3
Juli 2015 100.5 100.3
Aug. 2015 101.0 100.3
Sep. 2015 100.1 100.4
Okt. 2015 100.8 100.5
Nov. 2015 100.3 100.5
Des. 2015 100.1 100.4
Jan. 2016 100.7 100.2
Feb. 2016 99.8 99.9
Mar. 2016 99.0 99.7
Apr. 2016 99.0 99.5
Mai 2016 99.8 99.4
Juni 2016 99.9 99.5
Juli 2016 99.1 99.6
Aug. 2016 99.7 99.8
Sep. 2016 99.9 99.9
Okt. 2016 100.7 100.0
Nov. 2016 100.3 100.2
Des. 2016 98.2 100.4
Jan. 2017 100.1 100.6
Feb. 2017 101.0 100.9
Mar. 2017 101.2 101.2
Apr. 2017 101.4 101.5
Mai 2017 102.5 101.6
Juni 2017 102.4 101.7
Juli 2017 102.6 101.7
Aug. 2017 102.0 101.7
Sep. 2017 101.5 101.8
Okt. 2017 101.1 101.9
Nov. 2017 103.2 102.0
Des. 2017 102.2 102.1
Jan. 2018 101.8 102.2
Feb. 2018 102.0 102.4
Mar. 2018 102.5 102.5
Apr. 2018 103.1 102.7
Mai 2018 105.1 102.8
Juni 2018 102.2 102.9
Juli 2018 102.7 102.9
Aug. 2018 103.1 102.9
Sep. 2018 102.4 102.8

De fleste bransjene hadde nedgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet i september. Nedgangen ble hovedsakelig drevet av svake tall for dagligvarebutikker og bensinstasjoner. Samtidig bidro også butikker med salg av fritidsbåter og sportsutstyr til nedgangen. Apotek hadde derimot en økning i omsetningsvolumet i samme periode og bidro til å dempe den samlede nedgangen.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,7 prosent i perioden juli-september 2018 sammenlignet med samme periode ett år tidligere.

Kontakt