16337_not-searchable
/valg/statistikker/stemmerettst/arkiv
16337
3 353 000 kan stemme ved stortingsvalget
statistikk
2001-04-25T10:00:00.000Z
Valg;Innvandring og innvandrere;Valg
no
stemmerettst, Personer med stemmerett, veljarar, fyrstegongsveljarar, veljarar med innvandrarbakgrunnStortingsvalg, Valg, Kommunestyre- og fylkestingsvalg , Innvandring og innvandrere, Valg
false

Personer med stemmerett2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

3 353 000 kan stemme ved stortingsvalget

Om lag 3 353 000 personer vil ha stemmerett ved årets stortingsvalg. Dette er vel 42 000 flere enn ved stortingsvalget i 1997. Nær 100 000 norske statsborgere med innvandrerbakgrunn vil ha stemmerett ved høstens valg.

Det vil være om lag 42 000 flere stemmeberettigede ved høstens stortingsvalg enn ved valget i 1997, men vel 86 000 færre enn ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 1999. Ved stortingsvalg er det færre som kan stemme enn ved lokalvalg, hvor også utenlandske statsborgere kan delta hvis de har vært bosatt i landet de tre siste årene før valgdagen. Økningen i stemmeberettigede siden stortingsvalget i 1997, blir størst i Akershus med 12 300 personer. Størst reduksjon i antall stemmeberettigede får Nordland hvor vel 3 200 færre kan stemme sammenlignet med forrige stortingsvalg. Halvparten av de stemmeberettigede er bosatt på Østlandet.

 Andel stemmeberettigede som er bosatt i de ulike landsdelene

103 000 førstegangsvelgere

Nesten 103 000 18- og 19-åringer vil ha stemmerett for første gang ved årets valg. Nær 207 000 18-21-åringer vil kunne debutere ved et stortingsvalg. Dette er 2 000 færre enn fire år tidligere. Det har også blitt færre eldre velgere. Andelen eldre velgere 67 år og over, vil synke fra 630 000 i 1997 til 616 000 i år. Norske statsborgere bosatt i utlandet, blir automatisk oppført i manntallet hvis de har vært bosatt i Norge i løpet av de ti siste årene og ellers fyller kravene til stemmerett. I år vil denne gruppen utgjøre 36 000 personer.

Flere stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn

99 700 norske statsborgere med innvandrerbakgrunn vil ha stemmerett ved årets valg, noe som er en økning på 16 000 fra lokalvalget i 1999. Dette er personer med to utenlandsfødte foreldre. I denne gruppen er det flest fra Pakistan, Vietnam og Iran. 45 prosent av de stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn har bakgrunn fra Asia, 38 prosent har bakgrunn fra Europa (inkludert Tyrkia), mens vel 10 prosent har sin bakgrunn fra Afrika. Knapt halvparten av dem med europeisk bakgrunn kommer fra vesteuropeiske land.

 Stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn etter landbakgrunn. Utvalgte land. Absolutte tall

 Stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn. Verdensdel. Prosent

38 prosent av de stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn er bosatt i Oslo, mer enn halvparten er bosatt i Oslo eller Akershus. Norske statsborgere med innvandrerbakgrunn utgjør 10 prosent av totalt antall stemmeberettigede i Oslo.

Tabeller: