236920_not-searchable
/valg/statistikker/kommvalgform/hvert-4-aar-representanter
236920
Kvinnelig ordfører i tre av ti kommuner
statistikk
2016-01-28T10:00:00.000Z
Valg;Innvandring og innvandrere
no
kommvalgform, Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter, ordførere, varaordførere, direkte ordførervalg, formannskapsmedlemmer, kommunestyremedlemmer, fylkestingsmedlemmer, fylkesutvalgsmedlemmerValg, Kommunestyre- og fylkestingsvalg , Innvandring og innvandrere, Valg
true
Statistikken viser kommunestyrerepresentanter, formannskapsmedlemmer og ordførere etter bakgrunnskjennetegn som kjønn, alder, utdanning og landbakgrunn samt parti.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter1. oktober 2015

Innhold

Publisert:

Kvinnelig ordfører i tre av ti kommuner

120 av Norges kommuneordførere er kvinner. Dette utgjør 28 prosent og er en økning på 6 prosentpoeng fra valget i 2011. Arbeiderpartiet og Senterpartiet fikk flest ordførere. Blant kommunestyrerepresentantene er nær fire av ti kvinner, en økning på 1 prosentpoeng.

Ordførere etter parti/valgliste ved kommunestyrevalget
Parti/valglisteAbsolutte tallProsent
200720112015200720112015
Begge kjønn
Arbeiderpartiet17915320141,635,747,0
Fremskrittspartiet171154,02,61,2
Høyre751197417,427,717,3
Kristelig Folkeparti2217155,14,03,5
Senterpartiet83879819,320,322,9
Sosialistisk Venstreparti5311,20,70,2
Venstre11662,61,41,4
Felleslister810121,92,32,8
Lokale lister2317165,34,03,7
Andre lister7601,61,40,0
 
Menn
Arbeiderpartiet12811913338,435,743,2
Fremskrittspartiet161154,83,31,6
Høyre63875718,926,118,5
Kristelig Folkeparti1412124,23,63,9
Senterpartiet67717620,121,324,7
Sosialistisk Venstreparti4201,20,60,0
Venstre8432,41,21,0
Felleslister5891,52,42,9
Lokale lister2114136,34,24,2
Andre lister7502,11,50,0
 
Kvinner
Arbeiderpartiet51346852,635,456,7
Fremskrittspartiet1001,00,00,0
Høyre12321712,433,314,2
Kristelig Folkeparti8538,25,22,5
Senterpartiet16162216,516,718,3
Sosialistisk Venstreparti1111,01,00,8
Venstre3233,12,12,5
Felleslister3233,12,12,5
Lokale lister2332,13,12,5
Andre lister0100,01,00,0

Andelen kvinnelige representanter valgt til kommunestyrene er 39 prosent. I formannskapene er det 43 prosent kvinner. Blant varaordførerne er det nå 43 prosent kvinner, en økning på 7 prosentpoeng siden forrige valg. I om lag 30 kommunestyrer er kvinnene i flertall. I omtrent halvparten av kommunestyrene er kvinneandelen under 40 prosent. I 25 kommunestyrer er kvinneandelen under 25 prosent. Kvinneandelen er størst blant Sosialistisk Venstrepartis representanter (48 prosent), Arbeiderpartiet (Ap) og Miljøpartiet de Grønne har kvinneandeler på 44 prosent, mens Fremskrittspartiet ligger lavest med 27 prosent.

Ap og Sp fikk flest ordførere

Ap fikk flest ordførere i kommunestyrene. 47 prosent av alle kommuner har nå en Ap-ordfører, mot 36 prosent ved forrige valg. Senterpartiet (Sp) fikk også flere og sitter nå med ordføreren i nesten 100 kommuner. Høyre mistet flest, med en nedgang fra 119 til 74 ordførere. Ap og Sp har en større andel ordførere en andel mandater i kommunestyrene, de andre partiene har motsatt fordeling.

Menn 45–66 år er overrepresentert

Sammenliknet med den stemmeberettigede befolkningen for øvrig er det en klar overrepresentasjon av menn mellom 45 og 66 år i kommunestyrene. Kvinner over 66 år er den gruppen som er svakest representert i kommunestyrene.

Fem av ti representanter har høyere utdannelse

Halvparten av kommunestyrerepresentantene har høyere utdannelse. En økning på 5 prosentpoeng sammenliknet med valget for fire år siden og en ytterligere økning sammenliknet med valget for åtte år siden. Til sammenlikning har vel 30 prosent av befolkningen universitets- eller høyskoleutdanning.

3 prosent av representantene har innvandringsbakgrunn

Det er innvalgt 320 personer med innvandrerbakgrunn i kommunestyrene. Dette utgjør 3 prosent og er en økning på 0,5 prosentpoeng fra forrige valg. 101 personer er utenlandske statsborgere, 186 er innvandrere som har fått norsk statsborgerskap, og 33 er norskfødte statsborgere som er barn av innvandrere. Innvandrerandelen er størst i de kommunene med stor andel innvandrere, som Drammen, Lørenskog og Oslo. Drammen har størst andel med 20 prosent. Det er 250 kommunestyrer uten innvalgte representanter med innvandrerbakgrunn.

Litt under halvparten gjenvelges

Det var 46 prosent av kommunestyrerepresentantene som ble gjenvalgt. Dette er omtrent på samme nivå som for fire år siden da 44 prosent ble gjenvalgt. Gjenvalgsprosenten er 50 prosent for menn og 41 prosent for kvinner. Til sammenlikning var den 47 prosent for menn og 39 prosent for kvinnene i 2011.