53691_not-searchable
/valg/statistikker/kfvalgkand/hvert-4-aar
53691
Flest kandidater er menn over 40 år
statistikk
2011-07-01T10:00:00.000Z
Valg
no
kfvalgkand, Kommunestyre- og fylkestingsvalget, listekandidater, kommunestyrekandidater, fylkestingskandidater, politiske partier, valglisterKommunestyre- og fylkestingsvalg , Valg
true

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, listekandidater2011

Statistikken publiseres fra 2015 sammen med Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter.

Innhold

Publisert:

Flest kandidater er menn over 40 år

Ved årets kommunestyrevalg er 42 prosent av kandidatene kvinner. Dette gir lik kjønnsfordeling som ved valget i 2007. Listene domineres fortsatt av menn over 40 år.

Valgte kommunestyrerepresentanter i 2007 og listekandidater i 2011, etter alder. Prosent

Totalt stiller 59 505 kandidater ved årets kommunevalg. Størst andel kvinner er det blant kandidatene i aldersgruppene 18-29 og 30-39 år. Her er det omtrent like mange kvinner som menn på listene.

58 prosent av alle kandidatene er menn, og hovedvekten er menn over 40 år. I alt er 44 prosent av mennene i denne gruppen, og omtrent 17 prosent er over 60 år. Totalt sett er 26 prosent av kandidatene mellom 18 og 39 år.

Kvinner i flertall blant SVs kandidater

SV er det eneste partiet der kvinnene er i flertall blant listekandidatene, med 53 prosent av de som stiller til valg. Deretter følger Ap, med 48 prosent, og KrF og Rødt, begge med 45 prosent. Lavest kvinneandel har FrP og Høyre med henholdsvis 29 og 36 prosent kvinner.

Ved fylkestingsvalget har alle fylker et flertall menn på listene. Høyest andel kvinner finner vi i Sogn og Fjordane og Finnmark med 471 prosent. Lavest andel er det i Buskerud1 med 39 prosent.

Av partiene representert på Stortinget har KrF høyest andel kandidater 60 år eller eldre med 36 prosent, mens alle partiene har en lik andel yngre kandidater fra 18-29, om lag 10 prosent.

2 100 listekandidater med innvandrerbakgrunn

Totalt har 2 100 av kandidatene innvandrerbakgrunn. Denne andelen har økt fra 2,8 prosent til 3,5 prosent i forhold til valget i 2007. De tre største gruppene har bakgrunn fra Sverige, Danmark og Tyskland. Disse utgjør 22 prosent av kandidatene med innvandrerbakgrunn. Blant kandidater med bakgrunn fra land i Asia, Afrika eller Latin-Amerika er det flest fra Iran (115), Irak (70), Pakistan (64) og Somalia (59).

Kjønnsfordelingen blant kandidater med innvandrerbakgrunn er jevnere enn alle kandidatene sett under ett, 51 prosent er menn og 49 prosent kvinner. Men det er store forskjeller avhengig av landbakgrunn.

Færre kandidater enn ved forrige valg

Det stiller 3 300 færre listekandidater ved høstens kommunestyrevalg enn ved valget for fire år siden. Ap har som sist flest listekandidater med 10 100, mens Høyre med sine 9 000 passerer Sp som det partiet med nest flest kandidater på valg til kommunestyrene. KrF, SV, FrP og Venstre har mellom 5 100 og 6 600 kandidater på valg. Det er totalt sett 2 855 valgkretser i landet.

Flest kandidater i Nordland

Nordland er det fylket med flest kandidater. Disse utgjør totalt 9 prosent av alle listekandidater, noe som må forklares med det store antall kommuner i fylket. Hordaland etterfølger Nordland som det fylket med nest flest nominerte til høstens valg. Færrest kandidater finner vi i Oslo og Aust-Agder.

Stor andel høyt utdannet

Om lag 40 prosent av listekandidatene har høyere utdanning. Til sammenligning har nesten 28 prosent av befolkningen universitets- eller høyskoleutdanning. Av partiene med representanter på Stortinget har over 50 prosent av både KrFs, Venstres og SVs kandidater høyere utdanning. SV har høyest andel med 66 prosent. Lavest andel høyt utdannede kandidater har FrP med 14 prosent, dernest Senterpartiets med 31 prosent.

Det er relativt sett flere kvinnelige enn mannlige listekandidater som har høyere utdanning, henholdsvis 48 og 35 prosent. Menn har imidlertid en større andel listekandidater med lang, høyere utdanning (mer enn 4 år) enn hva kvinner har.

Sp har høyest andel sysselsatte kandidater

84 prosent av listekandidatene er sysselsatte. Blant de største partiene har Sp høyest andel sysselsatte med 89 prosent, mens FrP har lavest andel med 79 prosent. Sp har også den klart største andelen med selvstendig næringsdrivende gitt et stort antall selvstendige i primærnæringene. 33 prosent av Sps mannlige kandidater har en bakgrunn fra primærnæringen. Høyres og FrPs nominerte har en klart større andel fra sekundærnæringer og fra varehandel, hotell, restaurant, samferdsel, finanstjenester, forretningstjenester og eiendom enn de andre partienes kandidater. Av SVs kandidater er 27 prosent sysselsatt i undervisningssektoren.


1  Rettet 01. juli 2011 kl. 15:30

Tabeller: