16271_om_not-searchable
/valg/statistikker/kfvalgkand/hvert-4-aar
16271_om
statistikk
2011-07-01T10:00:00.000Z
Valg
no
true

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, listekandidater2011

Statistikken publiseres fra 2015 sammen med Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter.

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Kommunestyre- og fylkestingsvalget, listekandidater
Emne: Valg

Ansvarlig seksjon

Seksjon for befolkningsstatistikk

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Fra lokalvalget i 2007 ble det for første gang samlet inn opplysninger om listekandidater på individnivå. Det spørres om kandidaten stilte på listen til forrige lokalvalg, hvilken plassering på listen, om vedkommende har stemmetillegg. Det blir også koblet på opplysninger om landbakgrunn, kjønn, alder, utdanning, yrkesstatus og næring via fødselsnummer.

Standard klassifikasjoner

Standard for fylkesinndeling Standard for landgruppering Standard for lønnsgruppering Standard for yrkesruppering Standard for utdanningsgruppering

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Fylkesnivå.

Hyppighet og aktualitet

Hvert 4. år (valgår)

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Statistikkfilene langtidslagres i SSB samt hos Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) til forskningsformål.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å lage offisiell statistikk om alle partiers kandidater som stiller til kommunestyre- og fylkestingsvalg. Fra og med 2007 har SSB samlet inn fødselsnummer på alle listekandidatene slik at det kan kobles på ulike variabler som inntekt, landbakgrunn, utdanning og yrkesstatus.Tidligere har valgforskere vært avhengige av utvalgsundersøkelser for å vise sammenhengen mellom listekandidater og dem som faktisk blir valgt.

Brukere og bruksområder

Valgforskere, journalister og studenter. Kommuner og fylkeskommuner. Politiske parti.

Sammenheng med annen statistikk

Bør ses i sammenheng med valgresultater for kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2 og Valgloven § 15-7

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Alle kandidater som stiller til valg i alle landets kommunestyrer- og fylkesting.

Datakilder og utvalg

Egen innsamling via internettbasert skjema fra alle landets kommuner og fylker.

Totaltelling av alle listekandidater i kommuner og fylkeskommuner.

Datainnsamling, editering og beregninger

Internettbasert skjema som kommunene og fylkeskommunene fyller ut og sender inn.

Manuell revisjon og maskinelle kontroller, vesentlig sumkontroller og logiske sammenhenger.

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Fra 2007 er det samlet inn opplysninger om samtlige listekandidater som stiller til kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Statistikken er avhengig av korrekte opplysninger fra kommunene/fylkeskommunene. Dersom listekandidaten er oppført på feil parti men likevel et parti som stiller ved kommunestyrevalget/fylkestingsvalget i kommunen, er det vanskelig å kontrollere om det innbyrdes forholdet er riktig. Likeledes om kommunen/fylkeskommunene har fått med alle kandidatene og partiene som skal stille til valg.