Rapporter 1999/16

Dokumentasjonsrapport

Valgundersøkelsen 1997

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Valgundersøkelsen 1997. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlige

Bernt Aardal, Henry Valen, Ingunn Opheim

Serie og -nummer

Rapporter 1999/16

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (trykt)

82-537-4699-7

ISSN

1892-7513

Antall sider

109

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt