Notater 2015/29

Dokumentasjons- og tabellrapport

Valgundersøkelsen 2013

Statistisk sentralbyrå (SSB) og Institutt for samfunnsforskning (ISF) gjennomførte i 2013 Den norske valgundersøkelsen i forbindelse med stortingsvalget samme år. Undersøkelsen omfattet spørsmål om valgkampen, politikerne, hvilke saker som var viktig for velgerne og valg av politisk parti.

Statistisk sentralbyrå (SSB) og Institutt for samfunnsforskning (ISF) gjennomførte i 2013 Den norske valgundersøkelsen i forbindelse med stortingsvalget samme år. Undersøkelsen omfattet spørsmål om valgkampen, politikerne, hvilke saker som var viktig for velgerne og valg av politisk parti. Denne rapporten dokumenter valgundersøkelsen 2013, og inneholder spørreskjema og svarfordeling for de fleste spørsmålene som ble stilt i undersøkelsen. Det er også tatt med tabeller som viser sammenhengen mellom partivalg og bakgrunnsvariabler som kjønn, alder, utdanning, yrke og region. Rapporten dokumenterer også gjennomføringen av undersøkelsen, og tar opp en del metodiske spørsmål knyttet til datakvalitet. Hoveddelen av undersøkelsen har vært finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (tidligere Kommunal- og Regionaldepartementet).

Om publikasjonen

Tittel

Valgundersøkelsen 2013. Dokumentasjons- og tabellrapport

Ansvarlig

Øyvin Kleven

Serie og -nummer

Notater 2015/29

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Kommunal- og Regionaldepartementet.

Emner

Metoder og dokumentasjon, Stortingsvalg

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9191-3 (feil)

Antall sider

86

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt