Alt innhold for området utenriksøkonomi

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Økt handelsoverskudd

  Vareeksporten i september utgjorde 63,9 milliarder kroner, 11,2 prosent mer enn i samme måned i 2016. Importen var om lag uendret fra september i fjor og bidro til at handelsoverskuddet endte på 9,2 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 40 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 56,61 kr/kg, ein nedgang på 1,0 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Mest gjeld til Europa

  Gjelda som norske ikkje-finansielle føretak hadde til utlandet, utgjorde 1 463 milliardar kroner i 2016. Nær to tredelar av gjelda var til føretak i andre europeiske land.

  Artikkel
 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 39 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 57,21 kr/kg, ein oppgang på 3,5 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 38 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 55,30 kr/kg, ein oppgang på 2,7 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for laks

  I veke 37 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 53,85 kr/kg, ein nedgang på 3,1 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Fastlandseksporten vokser stadig

  Vareeksporten endte på 65,3 milliarder kroner i august 2017, opp 8,8 prosent fra august i fjor. Fastlandseksporten har vokst gjennom 2017 – og økte med 10,2 prosent fra i fjor.

  Artikkel
 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 36 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 55,56 kr/kg, ein oppgang på 1,2 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Framleis nedgang i tenestehandelen

  Eksporten av tenester frå norske ikkje-finansielle føretak gjekk ned med 3,6 prosent frå 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017. Tenesteimporten hadde eit fall på 1,7 prosent i den same perioden.

  Artikkel
 • Underskudd på vare- og tjenestebalansen

  For tredje gang på fem kvartaler var det i 2. kvartal 2017 underskudd på Norges vare- og tjenestebalanse mot utlandet. Dette er de tre eneste gangene dette har skjedd på 2000-tallet.

  Artikkel
 • Nedgang i bruttogjeld overfor utlandet

  Norges bruttogjeld overfor utlandet endte i 2. kvartal 2017 på 6 886 milliarder kroner – en nedgang på 92 milliarder fra 1. kvartal. Det var størst nedgang i andre finansinvesteringer.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for laks

  I veke 35 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 54,89 kr/kg, ein nedgang på 3,4 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 34 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 56,80 kr/kg, ein oppgang på 2,1 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 33 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 55,63 kr/kg, ein nedgang på 6,6 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Bankoverføringer fra utlandet går ned

  Overføringene inn til Norge gikk ned med 10 milliarder kroner fra 1. til 2. kvartal 2017. Verdien av bankoverdføringer ut av Norge var nesten uendret, og gikk opp med 3 milliarder kroner fra 1. kvartal 2017 til 2. kvartal 2017. 

  Artikkel