Stor oppgang i eksportprisen for fersk laks

Publisert:

I veke 28 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 64,64 kr/kg, ein oppgang på 5,9 prosent samanlikna med veka før.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 28 enda på 16 630 tonn, 5,2 prosent høgare enn i veka før då volumet var 15 805 tonn.

 

I veke 28 i 2019 vart det eksportert 381 tonn frosen laks, og prisen var 58,94 kr/kg.

 

Det er ingen figurer knytta til publiseringa denne veka.

 

Kontakt