85126_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/uhst/aar
85126
Økt bidrag til tjenestebalansen
statistikk
2012-06-19T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Transport og reiseliv
no
uhst, Utenrikshandel med sjøfartstjenester (opphørt), eksport av sjøtransporttjenester (for eksempel godsfrakt, utleie av skip, passasjertransport), import av sjøtransporttjenester (for eksempel leie av skip, lossetjenester, lastetjenester)Utenrikshandel, Sjøtransport, Utenriksøkonomi, Transport og reiseliv
true

Utenrikshandel med sjøfartstjenester (opphørt)2010

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Økt bidrag til tjenestebalansen

Utenriks sjøfarts bidrag til tjenestebalansen mot utlandet var på 37,6 milliarder kroner i 2010, opp fra 33,2 milliarder i 2009.

Norsk eksport gikk i 2010 opp 10 prosent, til 84,6 milliarder kroner, mens importen økte 8 prosent og endte på 47 milliarder. Bidraget til tjenestebalansen på 37,6 milliarder kroner er 4,4 milliarder mer enn i 2009, en økning på 13 prosent.

Frakt av gods dominerer

Eksport av tjenester hos foretak innenfor utenriks sjøfart deles inn i passasjer- og godsbefraktning, utleie av skip - både med og uten mannskap - samt tjenester tilknyttet sjøfart. Frakt av gods dominerte med eksportinntekter på 53,2 milliarder kroner i 2010. Dette var 4,9 milliarder, eller 10 prosent, mer enn i 2009. Eksportinntekter fra utleie av skip var i 2010 på 24,4 milliarder kroner, mens tjenester tilknyttet sjøfart samme år ga 5,8 milliarder i eksportinntekter.

Mer leie av skip med mannskap

Total import økte med 3,6 milliarder kroner fra 2009 til 2010, samtidig som import ved leie av skip med mannskap gikk opp 3,1 milliarder. I driftsundersøkelsen kommer denne økte tjenesteimporten til syne ved økte driftskostnader i form av tidsfrakter betalt i leie av utenlandske skip. Øvrig tjenesteimport var forholdsvis uendret med 32,5 milliarder i 2010.

Leie av arbeidskraft

Fra og med 2009 er leie av arbeidskraft ikke en del av publiseringen. Les mer om dette i Om statistikken .

Sammenheng med annen statistikk

Tallene inngår i Utenriksregnskapet . Dataene hentes inn gjennom Strukturundersøkelsen for transport og lagring , og må sees i sammenheng med Driftsundersøkelser for sjøfart .

Tabeller: