Utenrikshandel med sjøfartstjenester (opphørt)2010

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Arkiv for Utenrikshandel med sjøfartstjenester (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
19. juni 2012 2010 Økt bidrag til tjenestebalansen
20. juli 2011 2009 Kraftig fall i eksporten
8. juli 2010 2008 Utenriks sjøfart merket finanskrisen
31. august 2009 2007 89 milliarder i eksport av sjøfartstjenester
20. juni 2008 2006 86 milliarder i eksport i utenriks sjøfart