366545_tabell_389767_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
366545_tabell_389767
statistikk
2019-06-17T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Utenrikshandel med varermai 2019

Innhold

Utenrikshandel med varer1
Milliarder kronerEndring i prosentMilliarder kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
Mai 2019April 2019 - Mai 2019Mai 2018 - Mai 2019Mai 2019Mai 2018 - Mai 2019
1Foreløpige tall er merket med *. Statistikk for handel med skip og oljeplattformer er spesielt utsatt for revisjoner etter første publisering av månedstallene, da informasjonen gjerne tilfaller SSB med et visst tidsetterslep. Se tabell 1-3 under for tidsserier som viser betydningen av handel med skip og oljeplattformer.
Eksport77,4-2,7-3,2409,21,6
Råolje20,3-2,1-7,1100,3-6,0
Naturgass14,7-12,2-19,4102,2-1,5
Naturlige gasskondensater0,6192,9-20,41,9-35,5
Skip og oljeplattformer0,1-96,4-94,43,1-36,0
Fastlandseksport41,75,411,0201,79,2
Fisk8,4-2,82,342,07,5
 
Import66,16,04,4317,87,1
Skip og oljeplattformer0,0-99,9-99,42,619,4
 
Handelsbalansen11,3-34,2-32,091,4-13,9
Handelsbalansen fastland-24,4-10,84,5-113,5-3,3

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB