366545_tabell_389758_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
366545_tabell_389758
statistikk
2019-06-17T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Utenrikshandel med varermai 2019

Innhold

Eksport av varer, varegrupper etter SITC
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kronerEndring i prosent
Mai 2018Mai 2019Mai 2018 - Mai 2019Hittil i årMai 2018 - Mai 2019
Mai 2018Mai 2019
1Av konfidensialitetshensyn kan ikke varegruppe 56 publiseres separat, den er derfor slått sammen med varegruppe 59.
I alt79 94277 400-3,2402 860409 2001,6
Av dette:
Råolje (del av SITC 333)21 81020 272-7,1106 694100 310-6,0
Naturgass (SITC 343)18 27714 739-19,4103 759102 233-1,5
Naturlige gasskondensater (del av SITC 333)805641-20,42 8971 869-35,5
Skip og oljeplattformer (del av SITC 793)1 50584-94,44 8353 092-36,0
Fastlandseksport37 54641 66411,0184 676201 6979,2
 
0 Matvarer og levende dyr8 7359 1705,041 68945 2398,5
00 Levende dyr, utenom gruppe 0383-63,12620-23,8
01 Kjøtt og kjøttvarer202633,61041117,4
02 Meierivarer og egg577224,73273589,3
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr8 1888 3742,339 03941 9747,5
04 Korn og kornvarer384725,317122531,3
05 Grønnsaker og frukt2218-19,48875-15,5
06 Sukker, sukkervarer og honning37171,3222935,1
07 Kaffe, te, kakao, krydderier3630-15,21631789,3
08 Dyrefor (unntatt umalt korn)23840369,31 1561 49529,3
09 Forskjellige matvarer12619050,959277430,6
 
1 Drikkevarer og tobakk819619,63823984,1
11 Drikkevarer799519,43773954,8
12 Tobakk og tobakksvarer1232,953-38,0
 
2 Råvarer (ikke spiselige), ekskl. brenselsstoffer1 4361 69818,27 3418 18511,5
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå243023,029138532,4
22 Oljefrø og oljeholdige frukter01388,63326,4
23 Rågummi44-2,71919-0,4
24 Tømmer, trelast og kork31337619,91 6221 80511,3
25 Papirmasse og papiravfall22227624,31 2131 2200,6
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd3028-7,71091111,9
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler3834066,11 6351 87414,7
28 Malmer og avfall av metall42153727,62 2372 59916,2
29 Animalske og vegetabilske råvarer39414,2212168-21,0
 
3 Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm47 61743 170-9,3248 653239 078-3,9
32 Kull, koks og briketter00192,0331-98,0
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter27 12326 520-2,2133 478126 570-5,2
334 Mineraloljeprodukter, raffinerte4 4565 57525,123 62324 1112,1
34 Gass, naturlig og tilvirket20 08616 374-18,5112 888110 898-1,8
342 Flytende propan og butan1 4541 387-4,67 8007 497-3,9
35 Elektrisk strøm407275-32,52 2531 610-28,6
 
4 Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks14922652,08731 09125,0
41 Dyrefett og -oljer8214272,545155322,6
42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert162450,617320417,9
43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet516019,224933434,3
 
5 Kjemiske produkter5 0265 2464,424 50925 6554,7
51 Organiske kjemiske produkter1 4251 61813,56 6577 1467,4
52 Uorganiske kjemiske produkter814636-21,83 7433 359-10,2
53 Farge- og garvestoffer174149-14,5844811-4,0
54 Medisiner, farmasøytiske produkter6036477,33 1812 870-9,8
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter12114016,163071713,9
56 Kunstgjødsel1::::::
57 Plastråstoffer574468-18,52 5592 500-2,3
58 Plast, halvfabrikata136122-10,3674575-14,7
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt1 1791 46624,36 2217 67723,4
 
6 Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale7 4878 32311,234 82337 6188,0
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn6717,53431-8,4
62 Varer av gummi, i.e.n.5649-13,1280269-4,0
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler)143143-0,17227442,9
64 Papir, papp og varer derav4704832,92 2512 4197,5
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer1191265,36916960,7
66 Varer av ikke-metalliske mineraler13616923,864978220,4
67 Jern og stål1 0251 48144,55 9516 80214,3
68 Metaller, unntatt jern og stål4 8155 0234,320 90522 2706,5
69 Varer av metaller, i.e.n.71684217,73 3403 6068,0
 
7 Maskiner og transportmidler7 3127 123-2,634 22041 04419,9
71 Kraftmaskiner og -utstyr45174966,22 7594 59566,5
72 Maskiner for spesielle industrier9201 03612,64 5834 7654,0
73 Metallbearbeidingsmaskiner546621,122826716,9
74 Andre industrimaskiner og -utstyr1 4231 61713,66 2197 40319,0
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr21025521,11 0631 29822,1
76 Telekommunikasjonsapparater41552426,52 7042 510-7,2
77 Elektriske maskiner og apparater1 1201 048-6,45 6047 72137,8
78 Kjøretøyer for veg63674417,03 2753 90919,4
79 Andre transportmidler2 0821 083-48,07 7848 57610,2
 
8 Forskjellige ferdigvarer2 0262 26311,710 00910 5555,5
81 Prefabrikerte bygninger1181266,9637592-7,1
82 Møbler og deler21424614,81 1961 2131,4
83 Reiseeffekter, vesker og liknende81361,1416865,9
84 Klær og tilbehør til klær647518,53343669,5
85 Fottøy91445,0649244,5
87 Vitenskapelige og tekniske instrument8291 05427,13 9104 91825,8
88 Fotografiske og optiske artikler, ur25250,110011313,5
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.759710-6,43 7273 193-14,3
 
9 Andre varer og transaksjoner748513,9361337-6,6
91 Pakkepost ikke gruppert på vareslag00.00.
93 Spesielle transaksjoner og varer ikke gruppert etter art00-97,190-96,5
96 Mynter (unntatt gullmynter) som ikke er lovlige betalingsmidler011 629,01142,8
97 Gull, ikke -monetært (unntatt gullmalm og konsentrater)748413,9351336-4,3

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB