205708_tabell_249548_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
205708_tabell_249548
statistikk
2015-12-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med varernovember 2015

Fra 16. november 2015 kl 10.00 er statistikken for utenrikshandel med varer oppdatert med reviderte eksporttall for råolje i perioden 2013, 2014 og 2015, januar til september.

Innhold

Eksport av varer, varegrupper etter SITC
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kronerEndring i prosent
November 2014November 2015November 2014 - November 2015Hittil i årNovember 2014 - November 2015
November 2014November 2015
1Av konfidensialitetshensyn kan ikke varegruppe 56 publiseres separat, den er derfor slått sammen med varegruppe 59.
I alt73 08268 003-7,0832 473776 647-6,7
Av dette:
Råolje (del av SITC 333)18 44014 009-24,0264 364185 803-29,7
Naturgass (SITC 343)21 27219 364-9,0200 487208 0853,8
Naturlige gasskondensater (del av SITC 333)498480-3,67 5255 053-32,9
Skip og oljeplattformer (del av SITC 793)354128-63,86 3937 35615,1
Fastlandseksport32 51834 0224,6353 704370 3504,7
 
0 Matvarer og levende dyr6 7557 60112,565 28270 0897,4
00 Levende dyr, utenom gruppe 0385-43,851534,1
01 Kjøtt og kjøttvarer182014,5247192-22,4
02 Meierivarer og egg647516,76547037,5
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr6 4157 18412,060 93464 9826,6
04 Korn og kornvarer202523,322626517,2
05 Grønnsaker og frukt141936,614716311,4
06 Sukker, sukkervarer og honning64-35,2708420,7
07 Kaffe, te, kakao, krydderier232612,2285285-0,1
08 Dyrefor (unntatt umalt korn)10916046,01 3752 08551,6
09 Forskjellige matvarer77838,11 2931 276-1,3
 
1 Drikkevarer og tobakk589868,957170924,1
11 Drikkevarer579769,256870724,5
12 Tobakk og tobakksvarer000,032-40,3
 
2 Råvarer (ikke spiselige), ekskl. brenselsstoffer1 4401 219-15,314 06514 6644,3
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå8811429,75906428,9
22 Oljefrø og oljeholdige frukter00-94,32373,6
23 Rågummi2326,13626-28,2
24 Tømmer, trelast og kork22526718,52 4772 93518,5
25 Papirmasse og papiravfall203189-7,02 1032 2697,9
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd182324,121223511,1
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler347279-19,63 1593 65915,8
28 Malmer og avfall av metall516304-41,05 2084 607-11,5
29 Animalske og vegetabilske råvarer40410,82792893,6
 
3 Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm45 55938 174-16,2542 559452 453-16,6
32 Kull, koks og briketter19478-59,7858559-34,9
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter22 05917 437-21,0316 354227 896-28,0
334 Mineraloljeprodukter, raffinerte3 0722 588-15,844 00836 196-17,8
34 Gass, naturlig og tilvirket22 79620 232-11,2220 453220 196-0,1
342 Flytende propan og butan1 366709-48,117 52610 366-40,9
35 Elektrisk strøm509427-16,14 8933 803-22,3
 
4 Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks15721033,61 5251 95027,9
41 Dyrefett og -oljer7111257,38261 03425,1
42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert4232-24,63703987,3
43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet446650,932851958,1
 
5 Kjemiske produkter3 6404 08412,241 66547 10013,0
51 Organiske kjemiske produkter1 0251 0684,211 23512 82914,2
52 Uorganiske kjemiske produkter57964010,56 1777 12615,4
53 Farge- og garvestoffer9311017,31 2951 3131,3
54 Medisiner, farmasøytiske produkter563471-16,35 3315 239-1,7
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter10712213,71 1781 2707,8
56 Kunstgjødsel1::::::
57 Plastråstoffer38743612,84 5294 514-0,3
58 Plast, halvfabrikata748514,21 0351 33929,4
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt8101 15242,210 88413 47123,8
 
6 Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale5 8686 2115,865 23072 39211,0
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn515199,7497349,8
62 Varer av gummi, i.e.n.566721,16866900,5
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler)10612720,31 1121 30617,5
64 Papir, papp og varer34144931,74 0854 2574,2
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer1231284,11 1961 33211,4
66 Varer av ikke-metalliske mineraler11313619,91 2811 41010,1
67 Jern og stål9931 0879,511 79311 9601,4
68 Metaller, unntatt jern og stål3 2573 3011,337 30240 6449,0
69 Varer av metaller, i.e.n.8759012,97 72610 72038,8
 
7 Maskiner og transportmidler6 9717 68510,278 04390 67716,2
71 Kraftmaskiner og -utstyr67788630,87 6289 53825,0
72 Maskiner for spesielle industrier1 5151 507-0,514 33416 66716,3
73 Metallbearbeidingsmaskiner4239-5,851761819,6
74 Andre industrimaskiner og -utstyr1 7312 01816,619 46124 21024,4
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr216200-7,42 1052 2727,9
76 Telekommunikasjonsapparater4715138,74 7615 26510,6
77 Elektriske maskiner og apparater1 1511 1772,213 38614 1255,5
78 Kjøretøyer for veg50259418,35 1186 05218,3
79 Andre transportmidler66675213,010 73211 92911,1
 
8 Forskjellige ferdigvarer2 5492 6644,522 65325 68013,4
81 Prefabrikerte bygninger151126-16,61 1871 2757,4
82 Møbler og deler24727712,42 4372 5876,2
83 Reiseeffekter, vesker og liknende774,3637417,3
84 Klær og tilbehør til klær68691,5679659-2,8
85 Fottøy101216,111413115,5
87 Vitenskapelige og tekniske instrument1 2901 42410,311 98114 77823,3
88 Fotografiske og optiske artikler, ur3634-5,1230225-2,1
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.741715-3,45 9625 951-0,2
 
9 Andre varer og transaksjoner8658-32,38809336,0
91 Pakkepost ikke gruppert på vareslag00.00.
93 Spesielle transaksjoner og varer ikke gruppert etter art00.10-95,6
96 Mynter (unntatt gullmynter) som ikke er lovlige betalingsmidler22-19,42220-10,0
97 Gull, ikke -monetært (unntatt gullmalm og konsentrater)8456-32,78579136,5

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB