92639_tabell_123018_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
92639_tabell_123018
statistikk
2013-06-17T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Utenrikshandel med varermai 2013

Innhold

Import av varer, varegrupper etter SITC.
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kronerEndring i prosent
Mai 2012Mai 2013Mai 2012 - Mai 2013Hittil i årMai 2012 - Mai 2013
Mai 2012Mai 2013
I alt44 38842 773-3,6205 379209 8012,2
 
0 Matvarer og levende dyr2 8113 0448,313 38813 7973,1
00 Levende dyr, utenom gruppe 031515-0,27560-19,8
01 Kjøtt og kjøttvarer12717940,852965423,7
02 Meierivarer og egg79857,8363362-0,2
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr309204-33,91 7871 294-27,6
04 Korn og kornvarer3744068,71 8031 9528,3
05 Grønnsaker og frukt8981 00912,43 8404 26311,0
06 Sukker, sukkervarer og honning116103-11,4556533-4,1
07 Kaffe, te, kakao, krydderier250219-12,41 3181 183-10,2
08 Dyrefor (unntatt umalt korn)32138018,51 5371 73813,1
09 Forskjellige matvarer32344437,41 5811 75711,1
 
1 Drikkevarer og tobakk5525693,12 2522 50211,1
11 Drikkevarer408400-2,01 6581 84211,1
12 Tobakk og tobakksvarer14316917,659566010,9
 
2 Råvarer (ikke spiselige), ekskl. brenselsstoffer2 5542 89813,513 94113 358-4,2
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå0093,71288,2
22 Oljefrø og oljeholdige frukter222124-44,170178411,8
23 Rågummi12137,05850-14,0
24 Tømmer, trelast og kork360338-6,31 5661 526-2,6
25 Papirmasse og papiravfall232513,2135103-24,0
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd1010-3,74544-1,3
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler224211-5,91 1971 169-2,3
28 Malmer og avfall av metall1 4671 90830,09 2088 644-6,1
29 Animalske og vegetabilske råvarer23526914,61 0291 0370,8
 
3 Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm3 9342 655-32,513 10814 82613,1
32 Kull, koks og briketter171164-4,3798709-11,2
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter3 6822 112-42,611 33011 4701,2
34 Gass, naturlig og tilvirket324951,2595446-25,1
35 Elektrisk strøm48330582,33852 202472,0
 
4 Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks404269-33,41 6691 462-12,4
41 Dyrefett og -oljer16697-41,35745984,2
42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert186162-12,6905800-11,5
43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet5310-81,819164-66,6
 
5 Kjemiske produkter4 2844 008-6,520 37520 4830,5
51 Organiske kjemiske produkter566363-35,82 9112 9732,1
52 Uorganiske kjemiske produkter28231210,91 8241 803-1,1
53 Farge- og garvestoffer288273-5,21 2911 227-5,0
54 Medisiner, farmasøytiske produkter999932-6,74 5394 499-0,9
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter4774984,42 3092 4777,3
56 Kunstgjødsel249210-15,71 040992-4,6
57 Plastråstoffer3443522,21 6291 7084,8
58 Plast, halvfabrikata432426-1,41 8131 8552,3
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt647641-1,03 0182 949-2,3
 
6 Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale7 3716 373-13,532 64531 269-4,2
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn5842-28,8281225-19,9
62 Varer av gummi, i.e.n.363343-5,41 8941 710-9,7
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler)5065406,72 4292 5203,7
64 Papir, papp og varer620581-6,43 0322 988-1,4
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer4835064,72 3442 320-1,0
66 Varer av ikke-metalliske mineraler690627-9,12 8862 834-1,8
67 Jern og stål1 6771 150-31,46 1135 644-7,7
68 Metaller, unntatt jern og stål1 116627-43,84 6773 234-30,9
69 Varer av metaller, i.e.n.1 8571 9575,48 9899 7949,0
 
7 Maskiner og transportmidler16 33616 8032,977 32780 0183,5
71 Kraftmaskiner og -utstyr7888386,33 9783 492-12,2
72 Maskiner for spesielle industrier1 8942 11911,98 8269 1503,7
73 Metallbearbeidingsmaskiner11615937,259669316,3
74 Andre industrimaskiner og -utstyr2 2452 53713,010 93811 6056,1
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr1 2511 215-2,96 1336 4154,6
76 Telekommunikasjonsapparater1 2931 64427,26 8547 3006,5
77 Elektriske maskiner og apparater2 0022 0462,29 62810 2746,7
78 Kjøretøyer for veg4 5984 511-1,921 21622 1264,3
79 Andre transportmidler2 1491 736-19,29 1578 962-2,1
 
8 Forskjellige ferdigvarer6 0076 0490,729 92731 5805,5
81 Prefabrikerte bygninger48761225,72 1132 59422,8
82 Møbler og deler1 022996-2,55 1625 1600,0
83 Reiseeffekter, vesker og liknende1001044,748453510,5
84 Klær og tilbehør til klær8779548,95 9606 4508,2
85 Fottøy20623011,31 5971 78812,0
87 Vitenskapelige og tekniske instrument8829598,84 1714 4717,2
88 Fotografiske og optiske artikler, ur1851892,49019465,0
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.2 2492 004-10,99 5409 6361,0
 
9 Andre varer og transaksjoner747106-21,9747505-32,4
91 Pakkepost ikke gruppert på vareslag--.--.
93 Spesielle transaksjoner og varer ikke gruppert etter art3532-8,4148130-12,1
96 Mynter (unntatt gullmynter) som ikke er lovlige betalingsmidler00-45,1117-40,3
97 Gull, ikke -monetært (unntatt gullmalm og konsentrater)10073-26,6588368-37,4