329160_tabell_336623_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar
329160_tabell_336623
statistikk
2018-01-15T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Utenrikshandel med varer2017

Innhold

Import og eksport av varer, etter anvendelsesområde (BEC)
2017
ImportEksport
Millioner kronerAndel i prosentMillioner kronerAndel i prosent
1Tallene viser proviant og forbruksartikler til norsk del av kontinentalsokkelen og til utenlandske skip og fly. På grunn av stort varespekter med små verdier, er det opprettet egne samlevarenumre for publisering.
I alt683 354100,0843 286100,0
 
Investeringsvarer143 95621,148 6505,8
Transportmidler ekskl. personbiler39 3725,814 1751,7
Andre investeringsvarer, utenom skip og plattformer104 58415,334 4754,1
Vareinnsats210 07530,7174 76720,7
Matvarer11 9211,72 4820,3
Deler til maskiner og transportmidler61 5709,037 1624,4
Annen vareinnsats136 58320,0135 12216,0
Byggevarer99 22514,526 1223,1
Energivarer30 1064,4481 92957,1
Bensin, diesel og lette fyringsoljer10 0521,530 5213,6
Råolje og øvrige brenselsstoffer18 3342,7445 59852,8
Elektrisk strøm1 7210,35 8100,7
Konsumvarer149 08921,8111 33913,2
Varige konsumvarer29 3334,33 9470,5
Herav transportmidler ekskl. personbiler5 4940,84750,1
Mindre varige konsumvarer40 6285,92 8900,3
Ikke-varige konsumvarer79 12711,6104 50212,4
Herav matvarer39 2485,796 55011,4
Personbiler50 4857,44730,1
Uklassifiserte varer14170,150,0