214846_tabell_252244_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar-forelopige
214846_tabell_252244
statistikk
2016-01-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med varer2015, foreløpige tall

Innhold

Utenrikshandel med varer
Millioner kronerAndel i prosentEndring i prosent
201520152014 - 2015
Import614 091100,09,5
Skip og oljeplattformer26 4164,3143,7
 
Eksport847 744100,0-6,7
Råolje199 83323,6-29,3
Naturgass227 90626,91,9
Naturlige gasskondensater5 1570,6-36,3
Skip og oljeplattformer8 6081,017,1
Fastlandseksport406 23947,95,1
 
Handelsbalansen233 653.-32,8
Handelsbalansen fastland-181 436.-11,2