214846_tabell_252243_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar-forelopige
214846_tabell_252243
statistikk
2016-01-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med varer2015, foreløpige tall

Innhold

Eksport av metaller og varer av metaller, etter verdensdel1
Millioner kronerEndring i prosentTonnEndring i prosent
2013201420152014 - 20152013201420152014 - 2015
1Metaller og varer av metaller er definert som summen av varegruppe 67-69 i FNs standard for varegruppering, SITC.
I alt58 24361 76367 8859,93 461 5933 491 6563 335 935-4,5
Europa46 56148 55650 7874,63 210 7593 210 7593 047 333-5,1
Asia6 6636 5729 51344,7111 19788 310110 96225,7
Nord- og Mellom-Amerika3 8094 8584 379-9,9164 257161 434135 164-16,3
Sør-Amerika416394340-13,621 58613 07315 14715,9
Afrika6611 2522 04363,247 46516 49812 941-21,6
Oseania133177823363,82 1551 58314 386808,8
 
Jern og stål11 58412 75412 8320,61 508 3781 487 5531 423 303-4,3
Europa8 8199 4769 6131,41 268 2221 307 1501 274 288-2,5
Asia9551 0651 0942,852 30828 20724 794-12,1
Nord- og Mellom-Amerika1 1051 3151 133-13,8122 916127 53299 599-21,9
Sør-Amerika235230155-32,818 87811 91213 79815,8
Afrika420587453-22,845 34012 2907 645-37,8
Oseania4981384372,07144623 179588,1
 
Metaller, unntatt jern og stål35 79540 56843 4497,11 765 4511 864 6871 761 461-5,5
Europa29 68134 30335 7834,31 684 8891 792 6911 664 594-7,1
Asia4 0703 6045 19044,047 45948 17868 58642,4
Nord- og Mellom-Amerika1 9222 5582 388-6,630 63222 01326 73121,4
Sør-Amerika65475312,572746365140,6
Afrika11152026,3514545484-11,2
Oseania464116-61,81 231797414-48,1
 
Varer av metaller10 8658 44011 60537,5187 764139 416151 1718,4
Europa8 0614 7785 39212,9161 822110 918108 451-2,2
Asia1 6371 9033 22869,611 43011 92517 58247,4
Nord- og Mellom-Amerika783986859-12,910 70911 8898 834-25,7
Sør-Amerika11611613213,81 9816986980,0
Afrika2306031 571160,71 6113 6634 81231,4
Oseania3755423667,121032410 7933 231,2