214846_tabell_252241_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar-forelopige
214846_tabell_252241
statistikk
2016-01-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med varer2015, foreløpige tall

Innhold

Eksport av fisk, etter art1
Millioner kronerEndring i prosentTonnEndring i prosent
2013201420152014 - 20152013201420152014 - 2015
1Innenfor klassifiseringsgruppe SITC 03 ’Fisk, krepsdyr, bløtdyr og varer derav’ har SSB gruppert etter fiskeart basert på varegruppene i HS- nomenklaturen. Noe avvik vil kunne forekomme da ikke alle varegrupper er spesifisert etter art. Gruppen ’Annen fisk’ er summen av de resterende varegruppene som ligger innunder SITC 03.
2Laks inneholder mer enn den ukentlige laksestatistikken, fileter og annen tilberedt laks er også med.
3Fra og med 2013 medfører konfidensialitetshensyn eksporten for varegruppe «Reker» ikke kan publiseres separat, den er derfor slått sammen med varegruppe «Andre krepsdyr utenom reker og bløtdyr».
I alt60 15867 11772 0347,32 330 6662 515 6662 397 934-4,7
 
Laks239 66143 74447 6298,9957 228997 1431 033 8183,7
Torsk5 8127 2467 9209,3231 180260 448205 935-20,9
Sild3 1582 7282 349-13,9350 154300 067215 683-28,1
Makrell2 9054 1303 824-7,4252 761398 708352 138-11,7
Sei1 6821 8632 0248,681 92971 55873 0932,1
Hyse1 2891 4881 253-15,869 09663 66055 489-12,8
Ørret2 3672 3492 308-1,756 02350 80552 9194,2
Reker3::::::::
Kveite49757677033,714 53114 81715 1452,2
Lange18823430028,25 2356 1867 57722,5
Brosme17616118414,35 5134 4834 214-6,0
Uer8319728142,65 43911 79715 86434,5
Annen fisk1 5151 3901 65719,2271 422298 406326 1689,3
Andre krepsdyr utenom reker og bløtdyr8271 0121 53551,730 15437 58839 8926,1