214846_tabell_252240_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar-forelopige
214846_tabell_252240
statistikk
2016-01-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med varer2015, foreløpige tall

Innhold

Import av næringsmidler og drikkevarer, etter varegrupper (SITC) og utvalgte handelsområder1
Millioner kronerEndring i prosent
2013201420152014 - 2015
1Næringsmidler og drikkevarer er i hovedsak basert WTOs definisjon (http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/technotes_e.htm) og er definert som summen av varegruppe 0,11,22 og 4 i SITC-nomenklaturen.
I alt46 98750 47656 04711,1
EU29 33631 06233 7088,5
Utviklingsland11 94313 15614 50110,2
Andre land5 7076 2587 83825,2
 
Matvarer og levende dyr
I alt35 28038 32542 23610,2
EU22 38323 82325 9508,9
Utviklingsland9 39010 49511 2166,9
Andre land3 5074 0075 07026,5
 
Drikkevarer
I alt4 7575 2535 6207,0
EU4 2534 6274 8885,6
Utviklingsland20723126012,2
Andre land29839547219,4
 
Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks
I alt5 1375 1646 31022,2
EU2 5532 4402 73111,9
Utviklingsland1 0821 1951 74145,7
Andre land1 5031 5291 838367,8
 
Oljefrø og oljeholdige frukter
I alt1 8131 7331 8828,6
EU147172138-19,8
Utviklingsland1 2651 2341 2854,1
Andre land40032747645,5