214846_tabell_252238_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar-forelopige
214846_tabell_252238
statistikk
2016-01-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med varer2015, foreløpige tall

Innhold

Fastlandseksport etter produksjonsfylke, varegrupper etter SITC. Millioner kroner
2015
Total fastlandseksportFordeling etter SITC
Matvarer, drikkevarer og tobakk (SITC 0 og 1)Fisk (undergruppe av SITC 03)Råvarer, unntatt brenselsstoffer (SITC 2 og 4)Brenselsstoffer (SITC 3)Kjemiske produkter (SITC 5)Bearbeidde varer (SITC 6)Maskiner og transportmidler (SITC 7)Forskjellige ferdigvarer (SITC 8)
1Med produksjonsfylke forstås det fylke der verdiskapningen er størst. I de situasjoner hvor eksporten består av en blanding av varer fra flere fylker og hvor produksjonsfylket er vanskelig å fastslå, oppgis at varene har sin opprinnelse fra flere fylker. Øker en importert innsatsvare sin verdi til over det dobbelte, regnes varen som norsk produksjon. I motsatt fall anses det som eksport av vare produsert i utlandet. Med uoppgitt fylke menes der det ikke foreligger opplysninger om produksjonsfylke.
Hele landet406 23978 34572 03418 02459 71951 72777 73192 52328 169
 
Produksjonsfylke1
Østfold14 5211 018632 205113 9633 7873 137401
Akershus7 3513551015972 5174093 137766
Oslo9 16944227611103 4924452 8411 328
Hedmark4 09115821 6012233881874342
Oppland6 26038-199161231 5112 6921 681
Buskerud14 37733256019301 6377 6723 544
Vestfold21 40233528889 7111 4303 2552 3253 457
Telemark20 917851778231015 4302 0031 792515
Aust-Agder4 375313-1940::2 118220
Vest-Agder33 23421114619913:18 500:319
Rogaland33 6963 4792 6301 91213 9899177 0644 8481 486
Hordaland63 33712 18611 99196830 5597176 61210 7931 501
Sogn og Fjordane9 9402 5232 46240630823::78
Møre og Romsdal37 48817 43016 6341 51773 1657 5975 2252 547
Sør-Trøndelag16 90510 44610 27324903 0247291 3271 129
Nord-Trøndelag5 7842 4052 385562-:1 653:112
Nordland23 14310 82410 6827980:6 949:99
Troms Romsa6 3085 4185 31482-::806
Finnmark Finnmárku5 7294 0714 0631 2653172:37:
Svalbard558--0557----
Jan Mayen---------
Norske varer med opprinnelse fra flere fylker11 3584 6163 9071 8574 1081319051045
Produsert i utlandet/direkte transitt45 92963819765842::::
Uoppgitt fylke10 3681 3201 227352253821 6735 1151 501