214846_tabell_252237_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar-forelopige
214846_tabell_252237
statistikk
2016-01-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med varer2015, foreløpige tall

Innhold

Fastlandseksport etter produksjonsfylke
Millioner kronerEndring i prosent
2013201420152014 - 2015
1Med produksjonsfylke forstås det fylke der verdiskapningen er størst. I de situasjoner hvor eksporten består av en blanding av varer fra flere fylker og hvor produksjonsfylket er vanskelig å fastslå, oppgis at varene har sin opprinnelse fra flere fylker. Øker en importert innsatsvare sin verdi til over det dobbelte, regnes varen som norsk produksjon. I motsatt fall anses det som eksport av vare produsert i utlandet. Med uoppgitt fylke menes der det ikke foreligger opplysninger om produksjonsfylke.
Hele landet364 367386 708406 2395,1
 
Produksjonsfylke1
Østfold14 11012 37814 52117,3
Akershus6 7356 8917 3516,7
Oslo7 3058 0739 16913,6
Hedmark3 6783 6444 09112,3
Oppland5 3526 0186 2604,0
Buskerud12 03311 35714 37726,6
Vestfold24 57223 38321 402-8,5
Telemark17 59115 56520 91734,4
Aust-Agder4 3714 5644 375-4,1
Vest-Agder25 70029 17833 23413,9
Rogaland35 33845 87233 696-26,5
Hordaland63 98056 02663 33713,0
Sogn og Fjordane11 12012 2539 940-18,9
Møre og Romsdal31 16033 88237 48810,6
Sør-Trøndelag13 52916 20816 9054,3
Nord-Trøndelag8 6106 5695 784-12,0
Nordland19 29424 45423 143-5,4
Troms Romsa5 7695 9886 3085,3
Finnmark Finnmárku5 3735 8435 729-2,0
Svalbard1 176854558-34,7
Jan Mayen00-.
Norske varer med opprinnelse fra flere fylker9 51812 51111 358-9,2
Produsert i utlandet/direkte transitt30 88236 28545 92926,6
Uoppgitt fylke7 1718 91110 36816,4