214846_tabell_252235_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar-forelopige
214846_tabell_252235
statistikk
2016-01-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med varer2015, foreløpige tall

Innhold

Import av varer fra utvalgte handelsområder og land, varegrupper etter SITC. Millioner kroner
2015
Total importMatvarer og levende dyr (SITC 0)Drikkevarer og tobakk (SITC 1)Råvarer (ikke spiselige) ekskl. brenselsstoffer (SITC 2)Brenselsstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm (SITC 3)Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks (SITC 4)Kjemiske produkter (SITC 5)Bearbeidde varer (SITC 6)Maskiner og transportmidler (SITC 7)Forskjellige ferdigvarer (SITC 8)Andre varer og transaksjoner (SITC 9)
I alt614 09142 2368 01134 71028 1056 31060 02487 389248 30997 9731 023
 
EU (inkl. Norden)374 27425 9507 23312 34317 0852 73143 28364 788146 64753 233980
Norden122 2909 7192 1616 01610 8171 64112 67324 60833 64120 125889
Utviklingsland116 20211 21626810 7112 5131 7414 53212 07839 43233 67933
Russland11 15767126485 2909701 3262 01295143132
India3 240440161012161 0313141 1750
Kina63 973925219820181 9857 63230 44222 74012
Japan13 3445446506732 8618 749991101
Singapore3 762211245-12 092759873393
Sør-Korea25 56944930561927337324 50026610
USA38 5541 4091761 2442 2774614 8241 98120 0276 1533
Canada12 543352179 040236125306701 2933940
Brasil10 2023 91615 776-5962081039311
Sør-Afrika1 487377495340018218275141