214846_tabell_252234_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar-forelopige
214846_tabell_252234
statistikk
2016-01-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med varer2015, foreløpige tall

Innhold

Eksport av varer, varegrupper etter SITC
Millioner kronerEndring i prosent
2013201420152014 - 2015
1Av konfidensialitetshensyn kan ikke varegruppe 56 publiseres separat, den er derfor slått sammen med varegruppe 59.
I alt916 532908 459847 744-6,7
Av dette:
Råolje (del av SITC 333)288 126282 663199 833-29,3
Naturgass (SITC 343)248 778223 634227 9061,9
Naturlige gasskondensater (del av SITC 333)8 2688 1005 157-36,3
Skip og oljeplattformer (del av SITC 793)6 9937 3538 60817,1
Fastlandseksport364 367386 708406 2395,1
 
0 Matvarer og levende dyr64 27472 04977 5587,6
00 Levende dyr, utenom gruppe 032757604,7
01 Kjøtt og kjøttvarer201262203-22,6
02 Meierivarer og egg7096977649,6
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr60 15867 11772 0347,3
04 Korn og kornvarer22224628315,1
05 Grønnsaker og frukt17615918516,2
06 Sukker, sukkervarer og honning61768815,8
07 Kaffe, te, kakao, krydderier3043033112,5
08 Dyrefor (unntatt umalt korn)1 2811 7642 25928,1
09 Forskjellige matvarer1 1341 3681 3710,2
 
1 Drikkevarer og tobakk55962578726,0
11 Drikkevarer55662278526,2
12 Tobakk og tobakksvarer232-26,2
 
2 Råvarer (ikke spiselige), ekskl. brenselsstoffer14 67315 36915 8963,4
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå7428108302,4
22 Oljefrø og oljeholdige frukter12374,5
23 Rågummi243727-26,8
24 Tømmer, trelast og kork2 1772 6663 18919,6
25 Papirmasse og papiravfall2 9442 2662 4819,5
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd18422525111,5
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler2 7613 4243 90013,9
28 Malmer og avfall av metall5 5545 6214 894-12,9
29 Animalske og vegetabilske råvarer2873193200,3
 
3 Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm622 431590 201492 616-16,5
32 Kull, koks og briketter1 179858559-34,9
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter346 210338 494246 410-27,2
334 Mineraloljeprodukter, raffinerte49 42347 21740 258-14,7
34 Gass, naturlig og tilvirket270 652245 437241 538-1,6
342 Flytende propan og butan19 14419 19411 745-38,8
35 Elektrisk strøm4 3905 4114 108-24,1
 
4 Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks1 6021 6742 12827,2
41 Dyrefett og -oljer8469311 10819,1
42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert44739144614,1
43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet30935257463,0
 
5 Kjemiske produkter41 51045 48551 72713,7
51 Organiske kjemiske produkter11 50612 21414 12315,6
52 Uorganiske kjemiske produkter5 8016 7347 93117,8
53 Farge- og garvestoffer1 3241 3681 3861,3
54 Medisiner, farmasøytiske produkter4 5685 8235 803-0,3
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter1 1931 2691 3798,7
56 Kunstgjødsel1::::
57 Plastråstoffer4 4754 8694 8960,6
58 Plast, halvfabrikata1 1761 1081 40426,7
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt11 46612 10014 80622,4
 
6 Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale67 00571 01977 7319,5
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn78537745,0
62 Varer av gummi, i.e.n.720772736-4,6
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler)1 0591 1961 39016,2
64 Papir, papp og varer4 4144 4794 7205,4
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer1 1871 3021 4239,3
66 Varer av ikke-metalliske mineraler1 3051 4551 4993,0
67 Jern og stål11 58412 75412 8320,6
68 Metaller, unntatt jern og stål35 79540 56843 4497,1
69 Varer av metaller, i.e.n.10 8658 44011 60537,5
 
7 Maskiner og transportmidler79 87586 060100 10616,3
71 Kraftmaskiner og -utstyr7 1168 70911 40831,0
72 Maskiner for spesielle industrier16 04315 69517 92314,2
73 Metallbearbeidingsmaskiner37657165915,4
74 Andre industrimaskiner og -utstyr19 07721 61325 93620,0
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr2 2132 3382 5006,9
76 Telekommunikasjonsapparater4 7955 2465 85711,6
77 Elektriske maskiner og apparater14 45214 36415 0194,6
78 Kjøretøyer for veg5 0895 5016 58919,8
79 Andre transportmidler10 71412 02414 21618,2
 
8 Forskjellige ferdigvarer23 28625 02228 16912,6
81 Prefabrikerte bygninger9831 2731 3596,7
82 Møbler og deler2 6152 6422 8026,1
83 Reiseeffekter, vesker og liknende52687813,7
84 Klær og tilbehør til klær745733723-1,4
85 Fottøy14712413811,2
87 Vitenskapelige og tekniske instrument11 95913 35516 16321,0
88 Fotografiske og optiske artikler, ur250252249-1,1
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.6 5356 5746 6571,3
 
9 Andre varer og transaksjoner1 3169541 0257,4
91 Pakkepost ikke gruppert på vareslag000.
93 Spesielle transaksjoner og varer ikke gruppert etter art010-95,7
96 Mynter (unntatt gullmynter) som ikke er lovlige betalingsmidler212422-7,7
97 Gull, ikke -monetært (unntatt gullmalm og konsentrater)1 2959301 0037,9